Start en chat

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til. Grindahl har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger er Grindahl kjent som en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.

Carl Fredrik er ekspert på:

Eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift

Bakgrunn

Advokat, Help Forsikring Advokatfullmektig, Help Forsikring Jurist, Advokatfirmaet Sekkelsten Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Kløvfjell Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Kontraktsrett mv, Bond University, Australia

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.