Carl Fredrik Grindahl

Carl Fredrik Grindahl | Advokat

Kompetanseområder

Eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til. Grindahl har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger er Grindahl kjent som en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.

Bakgrunn

Advokat, Help Forsikring Advokatfullmektig, Help Forsikring Jurist, Advokatfirmaet Sekkelsten Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Kløvfjell Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Kontraktsrett mv, Bond University, Australia