Farhad Khan

Farhad Khan | Advokat

Kompetanseområder

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Arbeidsrett
Strafferett
Tvisteløsning
Selskapsrett
Eiendom og entreprise
Markedsføring og immaterialrett
Skatt og avgift
Kontraktsrett
Arbeidsrett bedrift
Tvisteløsning bedrift

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til meget gode resultater fra domstolsbehandling og forliksbehandling.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokat24 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Taha Rådgiver, Utlendingsnemnda

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo