Start en chat

Hannah Bennin Brataas (f. 1991) jobber med eiendom, herunder servitutter, jordskifte, tomtefeste, boligrett, plan- og bygningsrett, eiendomstransaksjoner mv. Hun har også bred erfaring innenfor arv- og familierett, samt kontrakts- og pengekravsrett. Brataas er løsningsorientert og har god erfaring med å løse tvister utenomrettslig, men er også en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.

Hannah Bennin er ekspert på:

Tvisteløsning

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Advokatfullmektig, Bing Hodneland advokatselskap Personal Support Assistant, Advokatfirmaet DLA Piper Trainee, Arntzen de Besche / Lund & Co / BA-HR / DLA Piper

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.