Start en chat

Helene Myrold (f. 1990) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Legalis. Myrold er spesialist innenfor familie- og arverett, herunder økonomisk oppgjør mellom ektefeller / samboere og arveoppgjør. Myrold har også bred erfaring knyttet til opprettelse av testamenter, samboerkontrakter og ektepakter. Dessuten arbeider hun med fast eiendoms rettsforhold og kjøpsrett.

Helene er ekspert på:

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Familierett
Arverett
Tvisteløsning

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Advokatfullmektig, Codex Advokat Praktikant, Advokatfirmaet Furuholmen

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.