Start en chat

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader. Hun har også solid erfaring fra saker om voldsoffererstatning og som bistandsadvokat. Hodt jobber dessuten med saker innenfor familie- og arverett.

Ina W. er ekspert på:

Familierett
Arverett
Barnerett
Personskade og trygd
Tvisteløsning

Artikler skrevet av Ina W.:

Trafikkskadeerstatning

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Det kan da være greit å vite litt om hva du kan ha krav på og hva som er vik...

Bakgrunn

Advokat, PersonskadeAdvokat1 Advokatfullmektig, PersonskadeAdvokat1 Førstekonsulent, Statens helsetilsyn

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Fordypning i barnerett og helserett

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.