Start en chat

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saksbehandler i Gulating lagmannsrett og tilknyttet Jussformidlingen. Gjennom sitt arbeid både i Jussformidlingen og hos Legalis har hun opparbeidet seg solid erfaring med trygderettssaker. Kallelid jobber også mye med personskadesaker, og har hjulpet en rekke klienter til korrekte erstatningsoppgjør.

Ingrid L. er ekspert på:

Personskade og trygd
Arbeidsrett
Tvisteløsning
Tvisteløsning bedrift

Artikler skrevet av Ingrid L.:

Viktig seier i sak om ung ufør

Unge uføre har ofte aldri vært i ordinært arbeidsliv. Opptjeningsgrunnlaget blir derfor lavt, som igjen fører til at man tilkjennes minstesats på ufør...

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Saksbehandler, Gulating lagmannsrett Trainee, Advokatfirmaet PwC Leder for rettshjelpergrupppen, Jussformidlingen

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.