Start en chat

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Tveraabak har flere videreutdanninger innen mekling som alternativ tvisteløsning. Hun er oppnevnt som mekler av Advokatforeningen og hos Konfliktrådet i Oslo og Akershus og påtar seg oppdrag for privatklienter og bedrifter ved forespørsel. Tveraabak er for tiden i permisjon.

Julie Stavnes er ekspert på:

Familierett
Arverett
Barnerett
Strafferett
Tvisteløsning

Bakgrunn

Advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård Advokatfullmektig, Familieadvokaten Schumann Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet

Utdanning

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo og Bergen Flere tilleggsutdanninger innen mekling som alternativ tvisteløsning ved henholdsvis Advokatforeningen, Diakonhjemmet Høyskole og Konfliktrådet i Oslo og Akershus Spesialemner: Internasjonal arbeidsrett og UN Human Rights ved Universitetet i Århus, Danmark

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.