Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Julie Stavnes Tveraabak (permisjon)

Advokat

julie.tveraabak@legalis.no

Om:

Julie Stavnes Tveraabak er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Tveraabak har flere videreutdanninger innen mekling som alternativ tvisteløsning. Hun er oppnevnt som mekler av Advokatforeningen og hos Konfliktrådet i Oslo og Akershus og påtar seg oppdrag for privatklienter og bedrifter ved forespørsel. Tveraabak er for tiden i permisjon.

Ekspertise:

  • Familierett
  • Arverett
  • Barnerett
  • Strafferett
  • Tvisteløsning

Bakgrunn:

Advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård Advokatfullmektig, Familieadvokaten Schumann Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet

Utdanning:

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo og Bergen Flere tilleggsutdanninger innen mekling som alternativ tvisteløsning ved henholdsvis Advokatforeningen, Diakonhjemmet Høyskole og Konfliktrådet i Oslo og Akershus Spesialemner: Internasjonal arbeidsrett og UN Human Rights ved Universitetet i Århus, Danmark

Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2021 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS