Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)

Senioradvokat

karoline.tandberg@legalis.no

Om:

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

Artikler:

Ekspertise:

  • Barnerett
  • Familierett
  • Strafferett
  • Tvisteløsning og prosedyre

Bakgrunn:

  • Advokatfullmektig, Advokat Oslo
  • Juridisk medhjelper, Advokat Robert Voldhuset
  • Praksis, Eidsivating lagmannsrett

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS