Start en chat

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

Kristin er ekspert på:

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett

Artikler skrevet av Kristin:

Erstatning etter boligkjøp

I forbindelse med salg av en enebolig, ble det gitt en uriktig opplysning om boligens ventilasjonssystem. Kjøper har nå fått erstatning for mangelen, ...

Bakgrunn

Advokat, Protector Forsikring ASA

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett Spesialemner ved Universitetet i Tübingen

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.