Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt | Advokat

Kompetanseområder

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

Bakgrunn

Advokat, Protector Forsikring ASA

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett Spesialemner ved Universitetet i Tübingen

Artikler av Kristin Filtvedt

Erstatning etter boligkjøp

I forbindelse med salg av en enebolig, ble det gitt en uriktig opplysning om boligens ventilasjonssystem. Kjøper har nå fått erstatning for mangelen, og vi er glade for å ha kunne hjulpet til med dette. Det ble ved salget opplyst at boligen hadde balansert ventilasjon med ...

[LES MER]