Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Kristin Filtvedt

Senioradvokat

kristin.filtvedt@legalis.no

Om:

Kristin Filtvedt er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

Artikler:

Ekspertise:

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Eiendom og entreprise
  • Kontraktsrett

Bakgrunn:

  • Advokat, Protector Forsikring ASA

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Masteravhandling: Betydningen av Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandleren i Kabul-dommen) for norsk internasjonal privatrett
  • Spesialemner ved Universitetet i Tübingen
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS