Start en chat

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som eiendomstransaksjoner, jordskifte, tomtefeste, servitutter, plan- og bygningsrett, entreprise/bustadoppføring, leieforhold, samt rådgivning til sameier/borettslag. Han har også bred erfaring innen arbeidsrett, arv- og familierett samt kontrakts- og pengekravsrett. Egeberg har praktisert som advokat siden 2012 og prosederer saker både for de alminnelige domstolene, Jordskifteretten og andre domstolsliknende organer. Før advokatpraksisen arbeidet han for regelverksavdelingen ved Mattilsynet, hvor arbeidet bl.a. omfattet utarbeiding av nye forskrifter, implementering av EU-regelverk, konsekvensutredninger for nytt regelverk, samt arbeid med høringsuttalelser.

Lasse Groven er ekspert på:

Fast eiendom
Arverett
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Selskapsrett
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett
Arbeidsrett
Arbeidsrett bedrift
Tvisteløsning bedrift

Artikler skrevet av Lasse Groven:

Når eiendomsgrenser blir uklare

Alle eiendommer har et avgrenset grunnareal, men eiendomsgrenser kan fra tid til annen være uklare. Eldre eiendomsgrenser følger ofte terrengformasjon...

Tomtefeste - innløsning

Tomtefeste er for mange et aktuelt tema, og kanskje vanskelig å forholde seg til. Tomtefeste kan gjelde både næringseiendommer og bolig-/fritidseiendo...

Bakgrunn

Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co Juridisk rådgiver, Mattilsynet – regelverksavdelingen Praksisopphold, Advokatfirmaet Ræder

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Internasjonal avtaleinngåelse og den norske reservasjonen mot del ll ved tiltredelsen av CISG.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.