Malene Nylander

Malene Nylander | Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Boligrett
Kjøp og pengekrav
Familierett
Arverett
Barnerett
Arbeidsrett
Strafferett
Tvisteløsning

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Nylander tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder. Nylander er for tiden i permisjon.

Bakgrunn

Trainee, Advokatfirmaet Legalis AS Trainee, Computas AS Saksbehandler, JURK

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler av Malene Nylander

Identitetstyveri

Før i tiden ble avtaler stort sett inngått med signatur eller personlig oppmøte. ID-tyveri og økonomisk misbruk gjorde seg da til kjenne på andre måter enn i dag, typisk ved forfalskning av signaturer, misbruk av legitimasjon og gjennom press eller tvang til å gjennomføre a...

[LES MER]