Start en chat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Nylander tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.

Malene er ekspert på:

Boligrett
Kjøp og pengekrav
Arbeidsrett
Markedsføring og immaterialrett
Strafferett
Tvisteløsning

Artikler skrevet av Malene:

Pass opp for depositumsfellen!

Husleielovens ufravikelighetLeietakere har et sterkt vern i husleieloven. Selv om det er avtalefrihet mellom partene i et leieforhold, kan det ikke av...

Identitetstyveri

Før i tiden ble avtaler stort sett inngått med signatur eller personlig oppmøte. ID-tyveri og økonomisk misbruk gjorde seg da til kjenne på andre måte...

Bakgrunn

Trainee, Advokatfirmaet Legalis AS Trainee, Computas AS Saksbehandler, JURK

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.