Start en chat

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokat i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun er nå frivillig i Gatejuristen på fritiden. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Dugstad tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.

Marit er ekspert på:

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Familierett
Arverett
Strafferett
Tvisteløsning
Personvern, GDPR og compliance
Markedsføring og immaterialrett
Arbeidsrett
Arbeidsrett bedrift
Tvisteløsning bedrift

Bakgrunn

Rådgiver, Folkehelseinstituttet Trainee, Advokatfirmaet DLA Piper Trainee, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen Chinese Business Law, Fudan University

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.