Start en chat

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker. Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

Mathias S. er ekspert på:

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift

Bakgrunn

Dommerfullmektig, Inntrøndelag tingrett Advokat, Protector Forsikring ASA Trainee, Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Utdanning

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo Masteravhandling: Mangelsvurderingen ved salg av bolig «som den er» Spesialemner: Bolig- og eierseksjonsrett

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.