Start en chat

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advokat i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Hun har omfattende prosesserfaring i familietvistsaker og straffesaker, og påtar seg forsvarer- og bistandsoppdrag. Hun har dessuten særlig kompetanse innen surrogati. Calti behersker tyrkisk og portugisisk, og bistår også klienter som ønsker advokat med slik kompetanse.

Melissa Z. er ekspert på:

Familierett
Arverett
Barnerett
Strafferett
Tvisteløsning

Bakgrunn

Advokat, Advokatkollegiet Lillestrøm Advokat / advokatfullmektig, Advokatfirmaet Økland & Co Førstekonsulent, Politiets utlendingsenhet

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Juridiske emner, Universitetet i Sao Paulo, Brasil

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.