Sigurd Hjertholm

Sigurd Hjertholm | Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Fast eiendom
Selskapsrett
Kjøp og pengekrav
Boligrett
Eiendom og entreprise

Sigurd Hjertholm (f. 1993) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erfaring med bistand av private og næringsdrivende innenfor boligkjøpsrett, forbrukerentreprise, entrepriserett og kjøpsrett. Videre har Hjertholm arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Torneus Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning

Master i rettsvitenskap, UiB Master of Laws (International business and finance law), Bond University