Siri Runung

Siri Runung | Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Familierett
Arverett
Tvisteløsning
Barnerett

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene. For øvrig arbeider hun med generell obligasjonsrett, med særlig vekt på fast eiendom.

Bakgrunn

Jurist, Oslo kemnerkontor

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteravhandling: Valg av plasseringssted ved fosterhjemsplassering