Start en chat

Victoria Skytte (f. 1990) jobber i fagavdeling for personskade og trygd, samt i avdeling for strafferett. Skytte har juridisk utdanning fra Universitet i Oslo. Under studiene jobbet hun blant annet som praktikant ved Advokatfirmaet Frøland og Co. og hadde praksisopphold i Oslo tingrett. Skytte har tidligere jobbet i NAV Arbeid og ytelser, og har gjennom dette og arbeid hos Legalis opparbeidet seg høy kompetanse på trygderettslige saker. Skytte jobber også mye med personskadesaker, hvor hun har bistått en rekke klienter med å få oppgjør i tråd med lovens regler og inngåtte forsikringsavtaler.

Victoria er ekspert på:

Personskade og trygd
Tvisteløsning

Artikler skrevet av Victoria:

Hvilke rettigheter har man dersom man blir syk som student, og kan man kombinere trygdeytelser med studier?

For de som får ME-diagnose i ung alder kan sykdom og nedsatt funksjonsevne medføre at man må avslutte skolegang eller påbegynte studier. Enkelte kan v...

Krav om å avvente spontan bedring som behandling av CFS/ME

I folketrygdloven § 12-5 stilles det krav om at man må ha gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak før man kan få innvilget ...

Rettigheter som ung ufør ved diagnoser innen autismespekteret

Folketrygdloven § 12-13 tredje ledd inneholder regler om minsteytelse for de som er født uføre eller har blitt uføre i så ung alder at de har hatt lit...

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Førstekonsulent, NAV Forvaltning Akershus Praktikant, Oslo tingrett Praktikant, Advokatfirmaet Frøland & Co

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.