Vår advokat Karoline Tandberg er spesialist på barnerett og samværssaker. Tandberg bistår løpende foreldre over hele landet i slike saker.

En slik sak gjaldt bistand til far i tvist om fast bosted. Saken gjaldt spørsmålet om hvor partenes felles barn skulle bo fast fremover. Barnet hadde bodd sammen med mor i flere år, men far var av den oppfatning at det beste for barnet nå ville være å flytte til ham. Far vant saken med bistand fra Advokatfirmaet Legalis.

Hvor et barn skal bo fast hos avgjøres ut fra en samlet barnets beste vurdering, jf. barneloven § 48, jf. § 36. I vurderingen vil en rekke momenter være relevante, herunder risikoen ved miljøskifte, barnets følelsesmessige tilknytning til foreldrene, barnets eget ønske, foreldrenes egenskaper og hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt.

Retten la i denne saken særlig vekt på at risikoen med miljøskifte var liten. Barnet var godt kjent i miljøet på fars bosted, og hadde både venner og familie der. Det ble dessuten lagt avgjørende vekt på at barnet hadde søsken som bodde hos far, og at en felles oppvekst ville være verdifullt. Det ble også fremhevet at far hadde vært den av foreldrene som hadde lagt til rette for at barnet fikk god kontakt med begge foreldre. Videre la retten til grunn at barnets tilknytning til begge foreldre var veldig god, men at barnet nok følte seg noe nærmere far. Dette fremkom i barnets egne uttalelser, og dessuten i den sakkyndiges vurderinger. I tillegg ble foreldrenes personlig egenskaper vurdert å være av betydning.

Vi har lang erfaring med tvister etter barneloven, og opplever du utfordringer med foreldreansvar, bosted eller samvær, står vi klare til å bistå deg.

 

Advokatfirmaet Legalis har 30 advokater og spesialister innen blant annet fast eiendom, kjøpsrett, samlivsbrudd, arv og skatt. Hvis du har behov for bistand i sak, bruk vår advokatchat eller ta kontakt på 22402300 / advokat@legalis.no.  

Advokatfirmaet Legalis. Vi tenker noen trekk lenger.

 

(Foto: Andreas Haldorsen, CC-BY SA 4.0)