Bistand bedrift

Legalis tilbyr spesialisert bistand til bedriftsmarkedet. Vi yter rådgivning så vel som tvisteløsning inkludert prosedyre.

Sentrale rettsområder inkluderer:

  • Arbeidsrett, herunder arbeidsavtaler og oppsigelse
  • Kontraktsrett, herunder avtaler om leveranse og kjøp av tjenester og varer
  • Selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, oppkjøp, fusjoner, emisjoner
  • Eiendom, herunder entreprise, husleierett og næringsleie
  • Immaterialrett, herunder opphavsrett og varemerke

Vi vet hvor ressurskrevende det kan være for bedriften å havne i en tvist. Også omdømmemessig kan dette være krevende, uansett hva tvisten gjelder. Vårt fokus er på å forhindre tvister gjennom godt avtaleverk. Dersom tvisten likevel blir et faktum – og det kan ikke alltid unngås – søker vi å finne løsninger for en effektiv konklusjon på saken. Om nødvendig bruker vi domstolene for å oppnå et riktig resultat for våre klienter.
Vår modell er å tilby spisset kompetanse til konkurransedyktig pris. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om saken og et pristilbud. Vi gjør også avtaler om fast leveranse til bedrifter, herunder rammeavtaler for konsern.

Vi er klare til å bistå dere!