Eiendom Norge advokatavtale

logo-eiendom

Gratis samtale med advokat om saken din.
Ta kontakt på tlf 22 40 23 00 nå!

Eiendom Norge og Advokatfirmaet Legalis har inngått samarbeid om advokatbistand for medlemsbedrifter til gunstige vilkår.

Advokatfirmaet Legalis har advokater med spesialisering innen blant annet arbeidsrett og selskapsrett. Sakstyper hvor det kan være aktuelt med bistand inkluderer ansettelser og oppsigelser, aksjonæravtale, generasjonsskifte og husleie.

PRISER
Advokatavtalen sikrer deg meget gode vilkår:
– Innledende samtale er gratis

Ved behov for ytterligere bistand:
– Fast advokat 1400 kr pr time
– Advokatfullmektig 1200 kr pr time

Priser eks. mva. Ordinær pris er 1800-2600 kr pr time eks. mva.

RÅDGIVNING OG TVISTELØSNING
Vår rolle som advokat er todelt. Dels yter vi rådgivning for å forebygge senere problemer, for eksempel ved inngåelse av leieforhold eller før en prosess med nedbemanning innledes. Dels går vi inn på din side i konflikter som har oppstått, med sikte på å sikre deg et godt resultat.

Ved tvister forsøker vi alltid å løse saken uten å bruke domstolene, men vi har også advokater med spesialisering innen prosedyre. Advokatfirmaet Legalis har advokater med møterett for alle domstoler, inkludert Høyesterett.

RIKTIGE RÅD TIL RIKTIG PRIS
Vår oppgave er å yte advokatbistand av ypperste klasse, med rask fremdrift og til fornuftig pris. Denne tankegangen er grunnen til at flere store aktører har valgt Advokatfirmaet Legalis som samarbeidspartner. Blant våre andre partnere er LO og Sparebank 1.

Vår kompetanse gir deg trygghet. Ring oss i dag for en uforpliktende samtale.

Advokatforeningen
Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Les mer om våre advokater på www.legalis.no.

Organisasjonsnummer: 974 675 366.

Adresse
Advokatfirmaet Legalis AS
Hammersborg torg 3
0179 Oslo

Kontaktinfo
Tlf 22 40 23 00
advokat@legalis.no

Title

Title

Title