Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Advokatfirmaet Legalis

High proficiency and personal service.

At Legalis we combine the best of people, legal expertise and innovation to give you the best follow-up in an often demanding situation. Lawyers in Oslo, but help clients all over Norway
- also in english, german, arabic, turkish and portuguese.

Les på norsk

Bildekarusel, bilde 1
Bildekarusel, bilde 2
Bildekarusel, bilde 3
Bildekarusel, bilde 4
Bildekarusel, bilde 5
Bildekarusel, bilde 6

Why Legalis?

Satisfied customers

Our clients are the most important thing, and when you are satisfied we have done a good job. The fact that you are satisfied shows our good feedback from clients – we are one of Norway's law firms with the best customer feedback.

Competent lawyers

Our lawyers are professionally skilled, and specialized in one or more areas of law. If the desired result is not achieved through negotiations, we have many experienced litigators for judicial proceedings. The client's interests are the most important and we always work to ensure that you get the best possible solution to your case.

Reasonable prices

We have prices tailored to our clients – which are mostly ordinary people and smaller businesses. You always get a free initial assessment to see if you have a case to proceed with. Assignments are entered into in writing and must be orderly and clear for you as a client. For some assignments, a fixed price can be offered on request.

Easy access to lawyer – chat and online meetings

At Legalis, we are committed to making legal assistance as easy as possible. Our goal is therefore to be a leader in digital innovation.

Tonje Hovde Skjelbostad
Tonje Hovde Skjelbostad

CEO

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid på boligområdet, markedsføring i sosiale medier og e-handel og angrerett. Hun har fra dette særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Ingeborg Westby
Ingeborg Westby

Advokatfullmektig

Ingeborg Westby har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Westby har også lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til konsernbidrag, fusjoner og gjennomskjæring. Westby har også solid erfaring med eiendomsforvaltning og husleie inkludert kontrakter, oppsigelse og utkastelse. Westby bistår løpende privatpersoner og bedrifter innen familie- og arverett, selskapsrett, skatterett og fast eiendom.

Latest news

Modernisering av markedsføringsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

  • Markedsføring og immaterialrett
Her er en oversikt over de viktigste endringene i markedsføringsloven som gjelder fra 1. oktober 2023.

Kan styret kreve tilgang til din bolig?

Siri Margrethe Nilsen

Siri Margrethe Nilsen

  • Eiendom og entreprise
Det er styrets plikt å sørge for at boligselskapet driftes på en forsvarlig måte og at det blir utført vedlikehold, vedtatte fellesinstallasjoner og nødvendige oppgraderinger for å tilfredsstille offentligrettslige krav. Iblant innebærer styrets vedlikeholdsansvar at enten styret selv, eller noen på deres vegne, må ha tilgang til de enkelte boligene for å kunne utføre arbeidene. Da oppstår spørsmålet om styrets mulighet til å kreve tilgang til den enkelte eiers bolig. Utgangspunktet er at styret kan kreve dette. Typiske eksempler er installasjon av fibernett eller branntilsyn.

Søksmålskompetanse ved mangler ved nybygg og oppussing av eksisterende bygg

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

  • Eiendom og entreprise
Ved oppføring av nybygg hvor det samtidig stiftes et eierseksjonssameie eller borettslag eller ved oppussing av eksisterende bygg, er det ikke uvanlig at det oppstår uenigheter mellom utbygger/entreprenør og borettslaget/eierseksjonssameiet om feil og mangler, som til slutt havner i forliksrådet eller domstolene. For å reise sak for forliksrådet eller domstolene, må den som reiser saken ha partsevne og et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Spørsmålet som da stiller seg er følgende; Har borettslaget/eierseksjonssameiet som sådan kompetanse til å reise sak mot utbygger/entreprenør?

Bruk av forkjøpsretten og kan du angre deg?

Mona Ahwazi Grut

Mona Ahwazi Grut

  • Eiendom og entreprise
Forkjøpsretten gir deg en rett til å kjøpe en leilighet til høyeste bud uten å selv være med i budrunden. I praksis betyr dette at der selger har godtatt høyeste bud fra en budgiver, kan du nå hoppe inn i det samme budet. Noen ting må likevel være på plass før man tar et slikt valg. Man må som regel ha et finansieringsbevis fra banken før man melder forkjøpsrett. Dersom det er andre som også melder forkjøpsrett er det den med lengst ansiennitet eller lengst botid som vinner retten til å kjøpe leiligheten.
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.