Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Carl Fredrik Grindahl

Senioradvokat

carl.fredrik.grindahl@legalis.no

Om:

Carl Fredrik Grindahl er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til. Grindahl har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger er Grindahl kjent som en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.

Ekspertise:

 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Bakgrunn:

 • Advokat, Help Forsikring
 • Advokatfullmektig, Help Forsikring
 • Jurist, Advokatfirmaet Sekkelsten
 • Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Kløvfjell
 • Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning:

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Kontraktsrett mv, Bond University, Australia
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS