Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Our lawyers

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Fast eiendom
 • Skatt og avgift
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Familierett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvangsinnfordring
 • Barnerett
 • Utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Husleie
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning bedrift
/

Manal Himmich

Advokat

Manal Himmich jobber som advokat i Advokatfirmaet Legalis og arbeider særlig med familie- og arverettssaker. Innenfor familieretten bistår Himmich med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Hun bistår også i foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. HImmich bistår også innenfor strafferett og utlendingsrett.

 • Familierett
 • Arverett
 • Utlendingsrett
 • Strafferett

Languages

 • Engelsk

Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder / partner / advokat

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Skjelbostad er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid med bolig, markedsføring i sosiale medier og netthandel.
Hei

Hei
Hun har særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Skjelbostad har deltatt i flere utvalgt, bla. eiendomsmeglingsutvalget og sitter i Advokatforeningens Etikkutvalg.
Hei

Hei
Skjelbostad er en mye brukt foredragsholder og ordstyrer, blant annet for eiendomsmeglingsbransjen, og om markedsføringsloven. Skjelbostad tilbyr bistand til bedrifter innenfor blant annet markedsføringsrett, eiendomsmeglingsrett, kontraktsrett, kjøpsrett og anti-hvitvasking.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett

Languages

 • Engelsk

Henrik Jensen

Advokat (H) / partner

Henrik A. Jensen er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder i Alt Legalt og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kommersielt anlagt, samtidig som Legalis sin kjerneverdi om å tilby profesjonell advokatbistand til en fornuftig pris er dypt forankret. Med møterett for Høyesterett bistår Jensen i dag store og mindre selskaper samt også private med løpende juridiske behov.

 • Fast eiendom
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning bedrift

Languages

 • Engelsk
 • Tysk

Mathias S. Bødtker

Advokat / partner

Mathias Sejersted Bødtker er advokat og partner og er spesialisert innenfor eiendomsrett gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker. Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Languages

 • Engelsk

Marianne Rytter

Advokat / partner / fagsjef familie- og arverett

Marianne Rytter er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Marianne er en effektiv prosessfullmektig med gode resultater innen utenomrettslig tvisteløsning såvel som ordinær domstolsbehandling.

 • Fast eiendom
 • Familierett
 • Arverett
 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett
 • Eiendom og entreprise
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvisteløsning bedrift

Languages

 • Engelsk

Per A. Tandberg

Advokat / partner

Per Arne Tandberg er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domstolsbehandling. Tandberg jobber primært med arbeidsrett og bistår både bedrifter og privatpersoner innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Skatt og avgift
 • Arbeidsrett bedrift
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift
 • Personskade og trygd

Languages

 • Engelsk

Ingrid Hunderi

Senioradvokat / fagsjef personskade og trygd

Ingrid Hunderi er fagsjef for avdeling for personskade og trygd. Hun bistår klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.

 • Personskade og trygd
 • Tvisteløsning og prosedyre

Languages

 • Engelsk

Ragnhild Krefting Kullerud

Senioradvokat

Ragnhild har bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, boligrett og entrepriserett, både mellom profesjonelle parter og i forbrukerentreprise etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Hun har innehatt advokatroller i organsisasjoner, internt i private foretak og ordinære advokatfirmaer. Ragnhild har bred erfaring i tvisteløsning og har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. I tillegg holder hun eksterne kurs innen entrepriserett og har tidligere erfaring som politiadvokat.

 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Tvisteløsning bedrift

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett. Innenfor familieretten bistår Motzfeldt med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Han bistår også i saker om barnefordeling. Motzfeldt er opptatt av at klientene skal oppleve en trygg prosess rundt sin sak, med faglige gode råd underveis. Han har også bred erfaring fra å prosedere saker i domstolene.

 • Familierett
 • Arverett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift
 • Barnerett

Languages

 • Engelsk

Kristin Filtvedt

Senioradvokat

Kristin Filtvedt er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett

Languages

 • Engelsk

Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)

Senioradvokat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

 • Barnerett
 • Familierett
 • Strafferett
 • Tvisteløsning og prosedyre

Omar Tashakori

Advokat

Omar Tashakori er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring som advokat innenfor privat- og offentlig rett, herunder strafferett, arbeidsrett og trygderett. Tashakori har særlig erfaring som forsvars- og bistandsadvokat i straffesaker, og har betydelig erfaring fra rettssalen. Tashakori tilbyr også bistand innenfor arv- og familierett. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Tashakori flytende arabisk og noe berbisk.

 • Strafferett
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Barnerett
 • Familierett

Languages

 • Engelsk
 • Arabisk
 • Berbisk, muntlig

Axel Nordli

Senioradvokat / fagsjef boligrett

Axel Nordli er senioradvokat og fagsjef for boligrett i selskapet. Nordli har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker i både ting- og lagmannsretter.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Languages

 • Engelsk

Henrik Helset

Partner/advokat

Henrik Helset er partner og advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom, entrepriserett og generell kontraktsrett. Han har også vært teamleder i Gatejuristen.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Eiendom og entreprise
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Ingeborg Westby

Advokatfullmektig

Ingeborg Westby har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Westby har også lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til konsernbidrag, fusjoner og gjennomskjæring.
Hei

Hei
Westby har også solid erfaring med eiendomsforvaltning og husleie inkludert kontrakter, oppsigelse og utkastelse. Westby bistår løpende privatpersoner og bedrifter innen familie- og arverett, selskapsrett, skatterett og fast eiendom.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Arverett
 • Selskapsrett
 • Skatt og avgift
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Tvisteløsning bedrift

Languages

 • Engelsk

Siri Runung

Advokat / Fagsjef barnerett

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene.

 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Familierett
 • Arverett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Barnerett

Simen Mørk Lanes

Advokat

Simen Mørk Lanes er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var en del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett- og eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Lanes bistår ved tvister i bolig- og eiendomssaker, håndverkertjenester og kjøp. Lanes tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, eiendomsmegling, transport og reiseliv.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Eiendom og entreprise
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Selskapsrett

Languages

 • Engelsk

Elisabeth Aasen (permisjon)

Advokat

Elisabeth bistår klienter særlig innen arv- og familierett, barnefordeling med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær, samt barnevern. Hun arbeider også med fast eiendoms rettsforhold, boligkjøp og kjøpsrett. Elisabeth yter både generell juridisk rådgivning, samt prosederer jevnlig saker for domstolene og fylkesnemnda.

 • Arverett
 • Familierett
 • Barnerett

Sigurd Hjertholm

Advokat

Sigurd Hjertholm er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokat innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erfaring med bistand av private og næringsdrivende innenfor boligkjøpsrett, forbrukerentreprise, entrepriserett og kjøpsrett. Videre har Hjertholm arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen.

 • Fast eiendom
 • Selskapsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise

Languages

 • Engelsk

Frode Elton Haug

Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Frode Elton Haug er en av Norges fremste eksperter på markedsføringsrett og forbrukerett. Frode bistår en rekke bedrifter med problemstillinger etter åpenhetsloven. Han har også omfattende erfaring og kompetanse innen kjøpsrett, opphavsrett, EU-rett og personvern (GDPR). Før han begynte hos Legalis, var han juridisk direktør hos Forbrukertilsynet. Frode har skrevet kommentarene til markedsføringsloven for Karnov Lovkommentarer, og er medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall». Han har prosedert et stort antall saker for Markedsrådet, og er en mye brukt foredragsholder. Frode gir rask og profesjonell bistand til privatpersoner og selskaper som har behov for juridisk rådgivning eller hjelp til tvisteløsning.

 • Tvisteløsning bedrift
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Personvern, GDPR og compliance
 • Markedsføring og immaterialrett

Languages

 • Engelsk

Lema Neelam Wahabzadah

Advokat

Lema Neelam Wahabzadah er utdannet jurist fra Universitet i Oslo med spesialisering innenfor personvern og GDPR. Hun har erfaring som advokatfullmektig innenfor utlendingsrett, strafferett, erstatning -og kontraktsrett, samt barnevern. Wahabzadah har særlig erfaring med å bistå klienten i forbindelse med utlendingssaker, og tilbyr bistand innenfor arv- og familierett, samt boligrett og personvern. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Wahabzadah flytende dari, persisk, urdu, hindi og noe spansk.

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Utlendingsrett
 • Familierett
 • Arverett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Husleie

Languages

 • Engelsk
 • Dari
 • Persisk
 • Urdu
 • Hindi

Karoline Larsen Mork (permisjon)

Advokatfullmektig

Karoline Larsen Mork jobber i avdeling for personskade og trygd. Hun tar også bistandsoppdrag og oppdrag innenfor utlendingsrett. Mork har tidligere jobbet i kriminalomsorgen, som teamleder i Gatejuristen og som advokatfullmektig i advokatfirmaet Molteberg Nilsen. Hun har bred erfaring fra flere rettsområder, blant annet trygderett, barnerett og som bistandsadvokat. Hun har med dette betydelig og variert erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner, og med å finne effektive og praktiske løsninger i komplekse juridiske saker.

 • Personskade og trygd
 • Strafferett

Languages

 • Engelsk

Tobias Thalberg Andersen

Advokat

Tobias Thalberg Andersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innenfor flere rettsområder. Andersen har særlig erfaring med å bistå private og næringsdrivende med rådgivning og tvisteløsning innenfor bolig og fast eiendom, pengekrav og erstatningsrett.

 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre

Pernille Øversveen Anonsen

Advokatfullmektig

Pernille Øversveen Anonsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Anonsen arbeider med familie- og arverett, der hun blant annet bistår med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og arveoppgjør. Anonsen har også bred erfaring knyttet til opprettelse av testamenter, samboerkontrakter, ektepakter og fremtidsfullmakter og er en mye brukt foredragsholder innenfor disse temaene.
Hei
Anonsen bistår også i rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett.

 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Arbeidsrett bedrift

Languages

 • Engelsk

Anthony Christopher Caffrey

Advokatfullmektig

Anthony Christopher Caffrey er jurist fra Universitetet i Oslo i 2006 med fordypning i trygderett, skatt/avgift og selskapsrett. Siden studiet har han jobbet i både offentlig og privat sektor, og han bistår med å hjelpe privatpersoner og små bedrifter med å løse følgende utfordringer:

- Avslag fra NAV / forsikring / kommunen

- Alle typer straffesaker

- Skatt

- Kjøpsrett

- Alminnelig avtalerett

Han er i tillegg utdannet Master of Business Administration med fordypning i virksomhetsstrategi og kunstig intelligens, med erfaring med GDPR / personvern, datasikkerhet og IT-relatert juss.

 • Skatt og avgift
 • Arverett
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett

Languages

 • Engelsk

Kristoffer Hedemark

Advokat

Kristoffer Hedemark er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Han har god erfaring med boligkjøpsrett etter å ha jobbet med boligselgerforsikring tidligere. Hedemark bistår private og næringsdrivende med rådgivning og tvisteløsning innenfor bolig, fast eiendom og kjøpsrett.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav

Languages

 • Engelsk

Ingvild Stokka

Advokat

Ingvild Stokka er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet flere år med boligselgerforsikring, og har dermed god erfaring med håndtering av boligkjøpstvister. Stokka bistår private og næringsdrivende innenfor bolig, fast eiendom og kjøpsrett.
Hei

Hei
Stokka håndterer også oppgjørsoppdrag ved privat salg av eiendom og bolig over hele landet.

 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Kjøp og pengekrav

Languages

 • Engelsk

Sofie Lemona

Advokat

Sofie Lemona er fast advokat med spisskompetanse innenfor arv og dødsboskifter.

Lemona arbeider i avdeling for familie- og arverett, med særlig vekt på utarbeidelser av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter (foregripende arveoppgjør) og gjennomføring av dødsboskifter – ofte som felles advokat for alle arvingene. Hun bistår også i forbindelse med rettslige tvister i arveoppgjør.

I tillegg har Lemona bred kompetanse innen familie- og barnerett, pengekrav, tvangsinnfordring, husleie og saker vedrørende begjæring om fravikelse og tvangssalg mv. Lemona prosederer jevnlig for domstolene.

Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsområdene konkurs, pengekrav og tvangsfullbyrdelse.

Lemona er en dyktig advokat med et genuint engasjement for faget. Det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet og hun strekker seg lagt for å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

 • Arverett
 • Familierett
 • Barnerett
 • Husleie
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvangsinnfordring

Languages

 • Engelsk

Caroline Skarderud

Advokatfullmektig

Caroline Skarderud jobber som advokatfullmektig innen bolig og eiendom, håndverkertjenester og øvrig kjøpsrett. Hun har flere års erfaring fra Forbrukerrådet, der hun blant annet jobbet som juridisk seniorrådgiver, talsperson i media om generell forbrukerrett og en periode som fungerende leder for Forbrukerveiledning. Hun har også vært forbrukerrepresentant i Finansklagenemnda Eierskifte, Finansklagenemnda Bank og Pakkereisenemnda og har opparbeidet seg god kompetanse innen disse områdene. Skarderud setter gode klientopplevelser høyt og har stort engasjement for forbrukerjussen.

 • Kjøp og pengekrav
 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Husleie

Languages

 • Engelsk

Ali Malik

Advokat

Ali Malik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innenfor flere rettsområder, herunder fagområdene eiendom, bolig og entrepriserett. Malik bistår også innen arv- og familierett. Han har gjennom tidligere arbeidserfaring opparbeidet seg betydelig kompetanse innen rådgivning og tvisteløsning. Advokat Malik har en evne til å se gode løsninger i komplekse saker, og løses ikke sakene utenomrettslig, har Malik god erfaring med prosedyre for domstolene med gode resultater.

 • Arverett
 • Familierett
 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kontraktsrett

Languages

 • Engelsk
 • Urdu
 • Punjabi

Siri Margrethe Nilsen

Advokatfullmektig

Siri Nilsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og jobber som advokatfullmektig innen bolig, fast eiendom, kontraktsrett, personvern og markedsføring. Nilsen har flere års erfaring innen plan- og bygningsretten og har også kompetanse innen personvern, forvaltningsrett og kontraktsrett. Nilsen er opptatt av å formidle jus på en forståelig måte og å finne effektive løsninger for den enkelte klient.

 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Kjøp og pengekrav
 • Husleie
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Personvern, GDPR og compliance

Languages

 • Engelsk

Dag Fredrik Boye Josefsen

Advokatfullmektig

Dag Fredrik Boye Josefsen jobber som advokatfullmektig innen boligrett, pengekrav, markedsføring, immaterialrett og kontraktsrett. Han har flere års erfaring med å bistå nasjonale og internasjonale klienter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål. Videre har Josefsen jobbet med internasjonale transaksjoner i shipping-, bil- og flybransjen, og han har bistått passasjer med krav etter EU-fordringen for flyforsinkelser og innstillinger av flyvninger. Josefsen bistår private og næringsdrivende innenfor alle sine rettsområder, han ønsker å finne praktiske og gode løsninger for sine klienter.

 • Kjøp og pengekrav
 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Selskapsrett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Kontraktsrett

Mona Ahwazi Grut

Advokat

Mona Ahwazi Grut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet flere år med boligkjøperforsikring, kjøpsrett, husleierett og forsikringsrett, og har dermed god erfaring med håndtering av tvister innenfor disse rettsområdene. Hun har også erfaring fra utlendingsrett og bistår klienter ved slike saker. Grut bistår private og næringsdrivende innenfor bolig- og eiendomsrett, kjøpsrett og arv- og familierett.

 • Kjøp og pengekrav
 • Husleie
 • Boligrett
 • Fast eiendom
 • Eiendom og entreprise
 • Arverett
 • Familierett

Languages

 • Engelsk

Amund Strandlie

Advokatfullmektig

Amund Strandlie er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og jobber som advokatfullmektig innen bolig og eiendomsrett, håndverkertjenester, husleie, pengekrav og øvrig kjøpsrett. Han har flere års erfaring med å bistå boligkjøpere i boligtvister, og har særlig erfaring fra saker i Finansklagenemnda Eierskifte. Videre har Strandlie erfaring med folketrygdregelverket fra NAV, samt krav om kompensasjon etter flyforsinkelser og innstilling av fly etter EU-forordning 261. Strandlie har et stort engasjement for eiendomsjussen, og er opptatt av å finne effektive og gode løsninger for sine klienter.

 • Kjøp og pengekrav
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Husleie
 • Fast eiendom

Languages

 • Engelsk

Lena Jokstad Rydningen

Senioradvokat

Lena Jokstad Rydningen er senioradvokat i avdeling for personskade og trygd. Hun bistår klienter i erstatningsoppgjør etter personskade, herunder trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, ulykkesskade og voldsofferskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV.
Hei

Hei
Rydningen har flere års erfaring med personskadesaker som advokat for Advokatfirmaet Halvorsen & Co. I tillegg har hun erfaring fra skadevoldersiden med yrkesskader og ulykkesforsikringssaker for Crawford & Company. Hun har også mye erfaring fra rettslige prosesser, og kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesaker.

 • Personskade og trygd

Languages

 • Engelsk

Farhad Ahmed Khan

Advokat

Farhad Khan er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Han har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, kjøp og pengekrav, samt strafferett og utlendingsrett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil, båt og mc. Khan har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker for forliksrådet og domstolen.

 • Fast eiendom
 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Utlendingsrett
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett
 • Eiendom og entreprise

Languages

 • Urdu
 • Engelsk

Karl Petter Heie Hansen

Advokatfullmektig

Karl Petter jobber som advokatfullmektig innen bolig, eiendom og kjøpsrett. Han har en lang erfaring innen skadeoppgjør i forsikringsbransjen og med forsikringsrett, og bistår også klienter i saker innenfor disse rettsområdene.

Hansen har god kompetanse innenfor mekling og konflikthåndtering.

 • Boligrett
 • Kjøp og pengekrav
 • Fast eiendom
 • Husleie
 • Personskade og trygd
 • Forsikringsrett

Languages

 • Engelsk
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.