Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Our lawyers

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Fast eiendom
 • Skatt og avgift
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Familierett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvangsinnfordring
 • Barnerett
 • Utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Husleie
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning bedrift
/

Manal Himmich

Advokat

Manal Himmich jobber som advokat i Advokatfirmaet Legalis og arbeider særlig med familie- og arverettssaker. Innenfor familieretten bistår Himmich med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Hun bistår også i foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. HImmich bistår også innenfor strafferett og utlendingsrett.

 • Familierett
 • Arverett
 • Utlendingsrett
 • Strafferett

Languages

 • Engelsk

Karoline Skevik

Advokatfullmektig

Karoline Skevik er utdannet jurist ved universitetet i Tromsø. Hun jobber som advokatfullmektig innen strafferett, bolig og kjøpsrett.

Skevik skrev master på straffeprosessens område. Avhandlingens tema var bevis innhentet av utenlandske myndigheter ved bruk av skjulte tvangsmidler.

Sentralt i avhandlingen var de krypterte kommunikasjonsplattformen EncroChat, SKY ECC og ANoM, jf. HR-2022-1314-A og HR-2022-2125-U.»

  Karoline Tandberg (permisjon dommerfullmektig)

  Senioradvokat

  Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene, herunder særlig i saker om akuttvedtak, omsorgsovertakelse, institusjonsplassering mv. For øvrig arbeider hun med straff, familie-, trygd- og utlendingsrett. Tandberg har omfattende prosedyreerfaring, og kan vise til gode resultater fra nemnds- og domstolsbehandling.

  • Barnerett
  • Familierett
  • Strafferett
  • Tvisteløsning og prosedyre

  Karoline Larsen Mork

  Advokatfullmektig

  Karoline Larsen Mork er uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018 og har bred faglig bakgrunn. Hun har særlig kompetanse innen trygderett og på erstatningsoppgjør etter personskade. Mork tar også oppdrag som bistandsadvokat. I tillegg tilbyr hun bistand i private tvister innen kjøp, pengekrav, håndtverkertjenester og bolig. Mork tilstreber gode klientopplevelser og er dedikert til å finne effektive og gode løsninger. Hun kan vise til en rekke gode resultater for sine klienter

  • Personskade og trygd
  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Kontraktsrett

  Languages

  • Engelsk

  Tonje Hovde Skjelbostad

  Daglig leder / Partner / Advokat

  Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Skjelbostad er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsynets arbeid med bolig, markedsføring i sosiale medier og netthandel.
  Hei

  Hei
  Hun har særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Skjelbostad har deltatt i flere utvalgt, bla. eiendomsmeglingsutvalget og sitter i Advokatforeningens Etikkutvalg.
  Hei

  Hei
  Skjelbostad er en mye brukt foredragsholder og ordstyrer, blant annet for eiendomsmeglingsbransjen, og om markedsføringsloven. Skjelbostad tilbyr bistand til bedrifter innenfor blant annet markedsføringsrett, eiendomsmeglingsrett, kontraktsrett, kjøpsrett og anti-hvitvasking.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Personvern, GDPR og compliance
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Kontraktsrett

  Languages

  • Engelsk

  Henrik Jensen

  Partner/Advokat (H)

  Henrik A. Jensen er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder i Alt Legalt og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kommersielt anlagt, samtidig som Legalis sin kjerneverdi om å tilby profesjonell advokatbistand til en fornuftig pris er dypt forankret. Med møterett for Høyesterett bistår Jensen i dag store og mindre selskaper samt også private med løpende juridiske behov.

  • Fast eiendom
  • Familierett
  • Arverett
  • Arbeidsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Selskapsrett
  • Personvern, GDPR og compliance
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Skatt og avgift
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett bedrift
  • Tvisteløsning bedrift

  Languages

  • Engelsk
  • Tysk

  Mathias S. Bødtker

  Partner/Advokat

  Mathias Sejersted Bødtker er advokat og partner og er spesialisert innenfor eiendomsrett gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig kompetanse innen reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven samt ved kjøp/salg av håndverkertjenester. Han har også lang erfaring med forsikringsoppgjør ved tingsskade- og ansvarsforsikringssaker. Bødtker har prosedert et stort antall saker ved landets domstoler. Han påtar seg oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Eiendom og entreprise
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning bedrift

  Languages

  • Engelsk

  Marianne Rytter

  Partner / Advokat/ fagsjef familie- og arverett

  Marianne Rytter er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Marianne er en effektiv prosessfullmektig med gode resultater innen utenomrettslig tvisteløsning såvel som ordinær domstolsbehandling.

  • Fast eiendom
  • Familierett
  • Arverett
  • Barnerett
  • Arbeidsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Selskapsrett
  • Eiendom og entreprise
  • Skatt og avgift
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett bedrift
  • Tvisteløsning bedrift

  Languages

  • Engelsk

  Per A. Tandberg

  Partner/Advokat

  Per Arne Tandberg er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domstolsbehandling. Tandberg jobber primært med arbeidsrett og bistår både bedrifter og privatpersoner innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

  • Eiendom og entreprise
  • Boligrett
  • Familierett
  • Arverett
  • Arbeidsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Selskapsrett
  • Personvern, GDPR og compliance
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Skatt og avgift
  • Arbeidsrett bedrift
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning bedrift
  • Personskade og trygd

  Languages

  • Engelsk

  Ingrid Hunderi

  Senioradvokat / fagsjef personskade og trygd

  Ingrid Hunderi er fagsjef for avdeling for personskade og trygd. Hun bistår klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.

  • Personskade og trygd
  • Tvisteløsning og prosedyre

  Languages

  • Engelsk

  Ulrik Motzfeldt

  Senioradvokat

  Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett. Innenfor familieretten bistår Motzfeldt med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Han bistår også i saker om barnefordeling. Motzfeldt er opptatt av at klientene skal oppleve en trygg prosess rundt sin sak, med faglige gode råd underveis. Han har også bred erfaring fra å prosedere saker i domstolene.

  • Familierett
  • Arverett
  • Strafferett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Selskapsrett
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning bedrift
  • Barnerett

  Languages

  • Engelsk

  Kristin Filtvedt

  Partner/Advokat

  Kristin Filtvedt er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bustadoppføringsloven. Filtvedt har jobbet mye med avhendingstvister, og arbeider også med både kontraktsrett og håndverkertjenester. Filtvedt har omfattende erfaring som prosessfullmektig og kan vise til gode resultater.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Eiendom og entreprise
  • Kontraktsrett

  Languages

  • Engelsk

  Omar Tashakori

  Advokat

  Omar Tashakori er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring som advokat innenfor privat- og offentlig rett, herunder strafferett, arbeidsrett og trygderett. Tashakori har særlig erfaring som forsvars- og bistandsadvokat i straffesaker, og har betydelig erfaring fra rettssalen. Tashakori tilbyr også bistand innenfor arv- og familierett. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Tashakori flytende arabisk og noe berbisk.

  • Strafferett
  • Arbeidsrett
  • Arverett
  • Boligrett
  • Barnerett
  • Familierett

  Languages

  • Engelsk
  • Arabisk
  • Berbisk, muntlig

  Axel Nordli

  Partner/Advokat/ fagsjef boligrett

  Axel Nordli er senioradvokat og fagsjef for boligrett i selskapet. Nordli har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker i både ting- og lagmannsretter.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Eiendom og entreprise
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning bedrift

  Languages

  • Engelsk

  Henrik Helset

  Partner/Advokat

  Henrik Helset er partner og advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom, entrepriserett og generell kontraktsrett. Han har også vært teamleder i Gatejuristen.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Eiendom og entreprise
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning bedrift

  Ingeborg Westby

  Advokat

  Ingeborg Westby har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Westby har også lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til konsernbidrag, fusjoner og gjennomskjæring.
  Hei

  Hei
  Westby har også solid erfaring med eiendomsforvaltning og husleie inkludert kontrakter, oppsigelse og utkastelse. Westby bistår løpende privatpersoner og bedrifter innen familie- og arverett, selskapsrett, skatterett og fast eiendom.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Arverett
  • Selskapsrett
  • Skatt og avgift
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Tvisteløsning bedrift

  Languages

  • Engelsk

  Siri Runung

  Senioradvokat / Fagsjef barnerett

  Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene.

  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Familierett
  • Arverett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Barnerett

  Languages

  • Engelsk

  Simen Mørk Lanes

  Advokat

  Simen Mørk Lanes er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var en del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett- og eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Lanes bistår ved tvister i bolig- og eiendomssaker, håndverkertjenester og kjøp. Lanes tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, eiendomsmegling, transport og reiseliv.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Eiendom og entreprise
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Selskapsrett

  Languages

  • Engelsk

  Elisabeth Aasen

  Advokat

  Elisabeth Aasen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Aasen arbeider med arverett, herunder tvisteløsning, dødsboskifter og testamenter. Familierett, herunder økonomisk deling etter samlivsbrudd, samboerkontrakter, fremtidsfullmakter og ektepakter. Barnerett, særlig bistand til fast bosted og samvær. I tillegg har hun bred erfaring innen kjøpsrett og fast eiendom. Aasen prosederer jevnlig saker for domstolene.

  • Arverett
  • Familierett
  • Barnerett
  • Kjøp og pengekrav
  • Eiendom og entreprise
  • Tvisteløsning og prosedyre

  Languages

  • Engelsk

  Sigurd Hjertholm(Permisjon)

  Advokat

  Sigurd Hjertholm er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokat innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erfaring med bistand av private og næringsdrivende innenfor boligkjøpsrett, forbrukerentreprise, entrepriserett og kjøpsrett. Videre har Hjertholm arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen.

  • Fast eiendom
  • Selskapsrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Eiendom og entreprise

  Languages

  • Engelsk

  Frode Elton Haug

  Partner/ Advokat/Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

  Frode Elton Haug er en av Norges fremste eksperter på markedsføringsrett, kjøpsrett og forbrukerett. Han har også omfattende erfaring og kompetanse innen kontraktsrett, opphavsrett, personvern (GDPR) og spørsmål etter åpenhetsloven.

  Frode har skrevet kommentarene til markedsføringsloven for Karnov Lovkommentarer, og er medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall».

  Han yter rask og profesjonell bistand både til privatpersoner og selskaper som har behov for juridisk rådgivning eller hjelp til tvisteløsning.

  • Tvisteløsning bedrift
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Personvern, GDPR og compliance
  • Markedsføring og immaterialrett

  Languages

  • Engelsk

  Lema Neelam Wahabzadah

  Advokat

  Lema Neelam Wahabzadah er utdannet jurist fra Universitet i Oslo med spesialisering innenfor personvern og GDPR. Hun har erfaring som advokatfullmektig innenfor utlendingsrett, strafferett, erstatning -og kontraktsrett, samt barnevern. Wahabzadah har særlig erfaring med å bistå klienten i forbindelse med utlendingssaker, og tilbyr bistand innenfor arv- og familierett, samt boligrett og personvern. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Wahabzadah flytende dari, persisk, urdu, hindi og noe spansk.

  • Personvern, GDPR og compliance
  • Utlendingsrett
  • Familierett
  • Arverett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett
  • Husleie

  Languages

  • Engelsk
  • Dari
  • Persisk
  • Urdu
  • Hindi

  Tobias Thalberg Andersen

  Advokat

  Tobias Thalberg Andersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innenfor flere rettsområder. Andersen har særlig erfaring med å bistå private og næringsdrivende med rådgivning og tvisteløsning innenfor bolig og fast eiendom, pengekrav og erstatningsrett.

  • Fast eiendom
  • Eiendom og entreprise
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvisteløsning og prosedyre

  Pernille Øversveen Anonsen

  Advokat

  Pernille Øversveen Anonsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Anonsen arbeider med familie- og arverett, der hun blant annet bistår med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og arveoppgjør. Anonsen har også bred erfaring knyttet til opprettelse av testamenter, samboerkontrakter, ektepakter og fremtidsfullmakter og er en mye brukt foredragsholder innenfor disse temaene.
  Hei
  Anonsen bistår også i rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett.

  • Familierett
  • Arverett
  • Arbeidsrett
  • Arbeidsrett bedrift

  Languages

  • Engelsk

  Anthony Christopher Caffrey

  Advokat

  Advokat Caffrey er utdannet jurist (cand.jur) fra 2006 og etterutdannet med en master i bedriftsledelse (MBA) fra 2020.


  Hei
  Caffrey har jobbet i offentlig forvaltning med skatt, trygd og fast eiendom, og i privat sektor med veiledning og problemløsning for små virksomheter og gründere. Allsidig erfaring kombinert med god virksomhetsforståelse og personlig engasjement gjør at Caffrey er en sterk støttespiller enten du trenger å reklamere på mangel på boligen din, klage på et avslag på uføretrygd, kreve erstatning for brudd på en avtale eller har blitt innkalt til avhør.
  Hei

  Hei

  Caffrey sitter i Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett for perioden 2024-2027.

  • Skatt og avgift
  • Arverett
  • Strafferett
  • Personskade og trygd
  • Kontraktsrett
  • Fast eiendom
  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Tvangsinnfordring
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Selskapsrett

  Languages

  • Engelsk

  Kristoffer Hedemark

  Advokat

  Kristoffer Hedemark er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Han har god erfaring med boligkjøpsrett etter å ha jobbet med boligselgerforsikring tidligere. Hedemark bistår private og næringsdrivende med rådgivning og tvisteløsning innenfor bolig, fast eiendom og kjøpsrett.

  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav

  Languages

  • Engelsk

  Ingvild Stokka

  Advokat

  Ingvild Stokka er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet flere år med boligselgerforsikring, og har dermed god erfaring med håndtering av boligkjøpstvister. Stokka bistår private og næringsdrivende innenfor bolig, fast eiendom og kjøpsrett.
  Hei

  Hei
  Stokka håndterer også oppgjørsoppdrag ved privat salg av eiendom og bolig over hele landet.

  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Kjøp og pengekrav

  Languages

  • Engelsk

  Sofie Lemona

  Senioradvokat

  Sofie Lemona er fast advokat med spisskompetanse innenfor arv og dødsboskifter.

  Lemona arbeider i avdeling for familie- og arverett, med særlig vekt på utarbeidelser av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter (foregripende arveoppgjør) og gjennomføring av dødsboskifter – ofte som felles advokat for alle arvingene. Hun bistår også i forbindelse med rettslige tvister i arveoppgjør.

  I tillegg har Lemona bred kompetanse innen familie- og barnerett, pengekrav, tvangsinnfordring, husleie og saker vedrørende begjæring om fravikelse og tvangssalg mv. Lemona prosederer jevnlig for domstolene.

  Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsområdene konkurs, pengekrav og tvangsfullbyrdelse.

  Lemona er en dyktig advokat med et genuint engasjement for faget. Det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet og hun strekker seg lagt for å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

  • Arverett
  • Familierett
  • Barnerett
  • Husleie
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Kjøp og pengekrav
  • Tvangsinnfordring

  Languages

  • Engelsk

  Caroline Skarderud

  Advokatfullmektig

  Caroline Skarderud jobber som advokatfullmektig innen bolig og eiendom, håndverkertjenester og øvrig kjøpsrett. Hun har flere års erfaring fra Forbrukerrådet, der hun blant annet jobbet som juridisk seniorrådgiver, talsperson i media om generell forbrukerrett og en periode som fungerende leder for Forbrukerveiledning. Hun har også vært forbrukerrepresentant i Finansklagenemnda Eierskifte, Finansklagenemnda Bank og Pakkereisenemnda og har opparbeidet seg god kompetanse innen disse områdene. Skarderud setter gode klientopplevelser høyt og har stort engasjement for forbrukerjussen.

  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Husleie

  Languages

  • Engelsk

  Ali Malik

  Advokat

  Ali Malik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innenfor flere rettsområder, herunder fagområdene eiendom, bolig og entrepriserett. Malik bistår også innen arv- og familierett. Han har gjennom tidligere arbeidserfaring opparbeidet seg betydelig kompetanse innen rådgivning og tvisteløsning. Advokat Malik har en evne til å se gode løsninger i komplekse saker, og løses ikke sakene utenomrettslig, har Malik god erfaring med prosedyre for domstolene med gode resultater.

  • Arverett
  • Familierett
  • Fast eiendom
  • Boligrett
  • Eiendom og entreprise
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Kontraktsrett

  Languages

  • Engelsk
  • Urdu
  • Punjabi

  Siri Margrethe Nilsen

  Advokatfullmektig

  Siri Nilsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og jobber som advokatfullmektig innen bolig, fast eiendom, kontraktsrett, personvern og markedsføring. Nilsen har flere års erfaring innen plan- og bygningsretten og har også kompetanse innen personvern, forvaltningsrett og kontraktsrett. Nilsen er opptatt av å formidle jus på en forståelig måte og å finne effektive løsninger for den enkelte klient.

  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Kjøp og pengekrav
  • Husleie
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Personvern, GDPR og compliance

  Languages

  • Engelsk

  Dag Fredrik Boye Josefsen

  Advokatfullmektig

  Dag Fredrik Boye Josefsen jobber som advokatfullmektig innen boligrett, pengekrav, markedsføring, immaterialrett og kontraktsrett. Han har flere års erfaring med å bistå nasjonale og internasjonale klienter med selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål. Videre har Josefsen jobbet med internasjonale transaksjoner i shipping-, bil- og flybransjen, og han har bistått passasjer med krav etter EU-fordringen for flyforsinkelser og innstillinger av flyvninger. Josefsen bistår private og næringsdrivende innenfor alle sine rettsområder, han ønsker å finne praktiske og gode løsninger for sine klienter.

  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Selskapsrett
  • Markedsføring og immaterialrett
  • Kontraktsrett

  Mona Ahwazi Grut

  Advokat

  Mona Ahwazi Grut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet flere år med boligkjøperforsikring, kjøpsrett, husleierett og forsikringsrett, og har dermed god erfaring med håndtering av tvister innenfor disse rettsområdene. Hun har også erfaring fra utlendingsrett og bistår klienter ved slike saker. Grut bistår private og næringsdrivende innenfor bolig- og eiendomsrett, kjøpsrett og arv- og familierett.

  • Kjøp og pengekrav
  • Husleie
  • Boligrett
  • Fast eiendom
  • Eiendom og entreprise
  • Arverett
  • Familierett

  Languages

  • Engelsk

  Amund Strandlie

  Advokatfullmektig

  Amund Strandlie er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og jobber som advokatfullmektig innen bolig og eiendomsrett, håndverkertjenester, husleie, pengekrav og øvrig kjøpsrett. Han har flere års erfaring med å bistå boligkjøpere i boligtvister, og har særlig erfaring fra saker i Finansklagenemnda Eierskifte. Videre har Strandlie erfaring med folketrygdregelverket fra NAV, samt krav om kompensasjon etter flyforsinkelser og innstilling av fly etter EU-forordning 261. Strandlie har et stort engasjement for eiendomsjussen, og er opptatt av å finne effektive og gode løsninger for sine klienter.

  • Kjøp og pengekrav
  • Boligrett
  • Eiendom og entreprise
  • Husleie
  • Fast eiendom

  Languages

  • Engelsk

  Lena Jokstad Rydningen

  Senioradvokat

  Lena Jokstad Rydningen er senioradvokat i avdeling for personskade og trygd. Hun bistår klienter i erstatningsoppgjør etter personskade, herunder trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, ulykkesskade og voldsofferskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV.
  Hei

  Hei
  Rydningen har flere års erfaring med personskadesaker som advokat for Advokatfirmaet Halvorsen & Co. I tillegg har hun erfaring fra skadevoldersiden med yrkesskader og ulykkesforsikringssaker for Crawford & Company. Hun har også mye erfaring fra rettslige prosesser, og kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesaker.

  • Personskade og trygd

  Languages

  • Engelsk

  Karl Petter Heie Hansen

  Advokatfullmektig

  Karl Petter jobber som advokatfullmektig innen bolig, eiendom og kjøpsrett. Han har en lang erfaring innen skadeoppgjør i forsikringsbransjen og med forsikringsrett, og bistår også klienter i saker innenfor disse rettsområdene.

  Hansen har god kompetanse innenfor mekling og konflikthåndtering.

  • Boligrett
  • Kjøp og pengekrav
  • Fast eiendom
  • Husleie
  • Personskade og trygd
  • Forsikringsrett

  Languages

  • Engelsk
  Logo

  Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

  Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

  Les om personvern.
  Standardvilkår

  © 2024 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.