Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Vår kompetanse

Familierett

Vår avdeling for familierett bistår i rettslige spørsmål som oppstår når man lever sammen eller når et samliv avsluttes. Det økonomiske samlivet er for gifte par regulert i ...

Arverett og testament

Vår avdeling for arverett og testament bistår klienter over hele landet med arveoppgjør, utarbeidelse av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte. I forbind...

Barnerett

Vår avdeling for barnerett bistår hovedsakelig i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker. I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte uenighet om hvor barnet skal ha sitt faste ...

Kjøp og pengekrav

Vår avdeling for kjøp og pengekrav består av erfarne advokater som bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Det er ikke alltid kjøp av varer og tjenester...

Boligrett

Vår avdeling for bolig bistår blant annet i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig, bustadoppføring, husleie, regress fra selskap mot selger av bolig og i saker om innbo. ...

Fast eiendom

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Vi bistår blant annet i nabotvister, tvister om bruks- og eiendo...

Strafferett

Vår avdeling for strafferett har bred erfaring fra alle typer straffesaker og tilbyr høyt kvalifisert bistand for klienter over hele landet. Har du blitt mistenkt, siktet eller tiltalt...

Personskade og trygd

Vår avdeling for personskade og trygd bistår blant annet i saker som gjelder avslag på ytelser fra NAV, pasientskader, trafikkskader, voldsoffererstatning, ulykkesskader, yrkesskader o...

Arbeidsrett

Vår avdeling for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå arbeidstakere i utfordringer på jobben. Vi har et langvarig samarbeid med flere ledende fagforeninger i Norge, men flere av v...

Utlendingsrett

Utlendingsrett omhandler personers rettigheter og plikter i et annet land. Regelverket kan oppleves komplisert og kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig på grunn av utilgjengelighet og ikke minst...

Tvisteløsning

Vår avdeling for tvisteløsning arbeider bredt og består av erfarne advokater som samarbeider tett med de øvrige avdelingene innenfor fagfeltet saken gjelder. Vi bistår blant annet i sa...

Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.