Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Familiegjenforening - Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne?

Hva er familiegjenforening?

Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmer som er atskilt ved at en bor i Norge mens de resterende bor i andre land, kan bosette seg sammen i Norge.

Familiemedlemmet i utlandet har mulighet til å søke om å få oppholdstillatelse i Norge for å kunne bo sammen med sitt familiemedlem i Norge.

Hvem er definert som familiemedlemmer?

Det er i utgangspunktet nære familiemedlemmer som har rett til å bo sammen med sitt familiemedlem i Norge på nærmere bestemte vilkår.

Nære familiemedlemmer betyr stort sett ektefelle/ samboer, barn under 18 år og foreldre av barn under 18 år.

Krav som stilles til familiemedlemmet i Norge varierer ut ifra vedkommende sitt statsborgerskap, arbeidssituasjon og øvrige forhold. Generelt stilles det følgende krav til vedkommende:

  • Han/hun må ha en inntekt på minst 287 278 kroner i året før skatt. Beløpet justeres i mai måned hvert år, men dette beløpet er gjeldende dersom du skal søke nå. Han/hun må ha denne inntekt det første året familiemedlemmet får tillatelse i Norge. I tillegg må hun/han ha hatt minst like høy inntekt i fjor og i tiden frem til vedtaket fattes.
  • Han/hun må ikke ha mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.
  • Det finnes imidlertid noen unntak fra disse vilkårene. Her kan du ta kontakt med en advokat for å avklare din situasjon.

Hvilke krav stilles til søkere?

Til deg som søker, stilles det krav om å dokumentere din identitet. Det vil si at om du har gyldig pass, er det som regel godkjent. Du kan heller ikke ha et innreiseforbud i Norge eller Schengen. Dersom du har et innreiseforbud, må det først søkes om opphevelse av dette. Du kan gjøre dette selv eller få bistand av en advokat.

For ektefeller stilles det i tillegg følgende krav:

  • Gyldig vigselsattest
  • Begge ektefeller må ha fylt 24 år
  • Det må ikke være tvangsekteskap eller proforma-ekteskap.
  • Dere må ha planer om å bo sammen i Norge

Saker om familiegjenforening er komplekse, og det kan være behov for vurdering av om unntak fra vilkårene som stilles kan være aktuelle.

Les også mer om familiegjenforening på UDI sine nettsider: Familieinnvandring - UDI Våre advokater har særlig kompetanse innenfor utlendingssaker, og kan bistå deg for å løse ulike problemstillinger.

Lema N. Wahabzadah har erfaring fra familiegjenforeningsavdelingen hos Utlendingsdirektoratet(UDI) og som advokatfullmektig innenfor utlendingsrett.

Ta kontakt med henne eller våre øvrige advokater på avdelingen for bistand:

  • Utlendingsrett

Skrevet av:

Lema Neelam Wahabzadah
Lema Neelam Wahabzadah / Advokat

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis bistar i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall og utvisning, visum, reisebevis og utlendingspass, arbeidstillatelser, oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer, samt asyl.

Start en gratis chat
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.