Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Tilbakekall av oppholdstillatelser

Den siste tiden har mange blitt innkalt til forvaltningsintervju i forbindelse med sak om mulig tilbakekall av oppholdstillatelser. Årsaken har i de fleste tilfeller vært at UDI har mistanke om at det er gitt uriktige opplysninger om enten identitet eller grunnlaget for oppholdstillatelsen.

Vilkårene for tilbakekall

Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Saker om familiegjenforening er ofte satt på vent grunnet etterforskning om tilbakekall av referansepersonen.

Med mindre saken om tilbakekall blir henlagt, kan konsekvensene i slike saker føre til at man mister oppholdstillatelsen og i verste tilfelle får vedtak om utvisning.

Derfor utføres det grundige undersøkelser om forholdene før det treffes slike vedtak.

Undersøkelser og prosessen

En sak om tilbakekall begynner normalt ved en mistanke som fører til nærmere undersøkelser i saken. Etter innsamling av materiale og bevis, blir man innkalt til forvaltningsintervju. Under intervju med forvaltning har man møteplikt og plikt til å forklare seg sannferdig, samt bidra til oppklaring av forholdene.

Man må deretter avvente beslutning i saken.

Hvis opplysningene i saken tilsier at vilkårene for tilbakekall ikke er oppfylt, vil UDI henlegge saken dersom personen ikke er forhåndsvarslet om tilbakekall. Dersom personen er forhåndsvarslet om tilbakekall, skal UDI fatte vedtak om ikke- tilbakekall.

Hvis opplysninger i saken tilsier at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, vil UDI skrive forhåndsvarsel om tilbakekall, med mindre det er grunnlag for å unnlate forhåndsvarsel i saken. Det gis vanligvis 2 ukers frist for å komme med en uttalelse i saken. Her har du anledning til å komme med din mening om saken og påvirke utfallet. Deretter vil UDI fatte vedtak i saken. Blir oppholdstillatelsen tilbakekalt ved vedtak, har man anledning til å klage på vedtaket. Klagen blir først vurdert av UDI og eventuelt omgjort. Dersom UDI ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt til UNE for klagebehandling. Ta kontakt med oss dersom du har fått avslag på din klage i UNE, så kan vi gjøre en vurdering i din sak og gi råd om du bør ta ut søksmål.

Vår erfaring viser at kontakt med advokat i et tidlig stadium, kan være med på oppklaring av flere misforståelser og gi klienten bedre forutsetninger for å gi en helhetlig og presis forklaring.

Ta kontakt med våre eksperter på feltet for skreddersydd bistand i saken: Utlendingsrett - Advokatfirmaet Legalis

  • Utlendingsrett

Skrevet av:

Lema Neelam Wahabzadah
Lema Neelam Wahabzadah / Advokat

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis bistar i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall og utvisning, visum, reisebevis og utlendingspass, arbeidstillatelser, oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer, samt asyl.

Start en gratis chat
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.