Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Vurderer du å anmelde et straffbart forhold som du har blitt utsatt for?

Hva er relevant når du vurderer en anmeldelse?

Skrevet av: Omar Tashakori og Lema Neelam Wahabzadah

Har du blitt utsatt for en straffbar handling og lurer på om dette er noe du kan anmelde? Noen ganger vil du ha krav på advokatbistand hvor kostnadene dekkes av staten, allerede før en anmeldelse er levert til politiet.

Dette gjelder i saker hvor du har vært utsatt for følgende:

 • Tvangsekteskap
 • Menneskehandel
 • Vold i nære relasjoner
 • Voldtekt
 • Misbruk av overmaktsforhold som resulterer i seksuelle handlinger
 • Seksuell omgang eller handling med barn under 16 år
 • Incest eller seksuell omgang med andre nærstående
 • Brudd på besøksforbud eller båndlegging
 • Kjønnslemlestelse
 • Hvor det er grunn til å tro at du som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. (Dette beror på en konkret vurdering, hvor våre advokater kan være behjelpelige med å vurdere forholdet for deg)

Det er ikke et vilkår at du må anmelde forholdet for at advokatbistanden skal dekkes av det offentlige.

Hva våre advokater kan bistå med

Du får en innledende samtale med en av våre bistandsadvokater. I en slik samtale vil vi gjøre en vurdering av om forholdet dekkes av det offentlige.

Dersom din sak dekkes av det offentlige, vil vi kunne gi en vurdering av forholdet du ønsker å anmelde, og svare på spørsmål som du lurer på.

I tillegg til å ivareta dine interesser, vil vi også kunne gi deg en orientering og informasjon om videre saksgang dersom du skulle anmelde forholdet.

Vi opplever at klienter setter pris på at vi bistår i deres sak i en tidlig fase. Dette gir klientene en forutsigbarhet og trygghet ved at de slipper å føle seg alene i kampen om rettferdighet.

Typiske spørsmål som går igjen er om klienten bør anmelde forholdet, sjansen for at gjerningsmannen blir straffet, krav om erstatning som følge av handlingen og gangen i en straffesak.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, så vil vi vurdere om din sak dekkes av det offentlige. Dekkes ikke advokatbistanden av det offentlige, kan vi likevel bistå deg dersom du selv kan dekke kostnadene i saken.

 • Strafferett

Skrevet av:

Lema Neelam Wahabzadah
Lema Neelam Wahabzadah / Advokat

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på strafferett

Advokatfirmaet Legalis bistår i alle typer straffesaker. Vi påtar oss oppgaven som både forsvarer og bistandsadvokat.

Start en gratis chat
Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.