Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Artikler og nyheter

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Fast eiendom
 • Svindelforsøk
 • Skatt og avgift
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Familierett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvangsinnfordring
 • Barnerett
 • Utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Husleie
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Uføretrygd – oversikt over reglene

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

 • Personskade og trygd
I denne artikkelen får du en oversikt over det viktigste du trenger å vite om uføretrygd. Hva er uføretrygd, hvem kan få uføretrygd og hvor mye kan du få?

Ny lov om digitale ytelser – styrking av forbrukernes rettigheter

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Fra 1. januar 2023 reguleres avtaler om levering av digitale ytelser til forbrukere av den nye digitalytelsesloven. Forbrukere som opplever problemer med digitale tjenester og digitalt innhold kan nå med loven i hånd kan gjøre krav gjeldende mot selger. Alle næringsdrivende som tilbyr digitale ytelser til forbrukere må oppdatere avtalevilkårene sine, slik at disse er i overensstemmelse med loven.

Unngå trøbbel med netthandel under Black Week

Caroline Skarderud

Caroline Skarderud

 • Kjøp og pengekrav
Under Black Week og på Black Friday er det mye netthandel. Da er det noen råd som er viktige for å unngå problemer. Og rettigheter du bør vite om dersom det likevel oppstår trøbbel.

Krav om merking av retusjert reklame

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Markedsføring og immaterialrett
Det ble 1. juli 2022 innført krav om at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. I denne artikkelen forklarer vi kort hva annonsører, influencere og de som utformer reklame må gjøre for å følge de nye reglene.

Dette må du vite om forskudd på arv

Selma Dommerud

Selma Dommerud

 • Arverett
Å gi forskudd på arv kan være en gunstig måte for foreldre å hjelpe barna sine økonomisk på. I denne artikkelen gir vi deg oversikt over det du må vite om forskudd på arv og tips til hvordan du unngår fallgruver.

Prisavslag for ufaglært arbeid på baderom

Kristoffer Hedemark

Kristoffer Hedemark

 • Boligrett
Hva gjør du dersom du oppdager feil med badet i boligen du har kjøpt? Advokatfullmektig Kristoffer Hedemark og advokat Henrik Helset hos Legalis hjalp nylig en boligkjøper som fant avvik ved badet i boligen sin. Fagkyndig rapport beskrev en rekke feil, og kjøper mistenkte derfor at badet var oppført av ufaglærte. Etter å ha klaget til Finansklagenemda fikk kjøper medhold og fikk utbetalt et stort prisavslag.

Skifte av dødsbo – privat eller offentlig skifte?

Pernille Øversveen Anonsen

Pernille Øversveen Anonsen

 • Arverett
Når en person går bort, oppstår et dødsbo. I dødsboet tilfaller avdødes aktiva, passiva, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet må videre skiftes, som betyr at arven skal fordeles. I forbindelse med skifte av dødsboet, oppstår det ofte mange praktiske spørsmål som du som arving må ta stilling til. I denne artikkelen vil du får en oversikt over forskjellen på privat og offentlig skifte, samt hva du som arving må foreta deg i forbindelse med skiftet.

Ofre for BankID-svindel kan få igjen pengene

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Høyesterett har avgjort at ofre som har blitt lurt av profesjonelle svindlere til å oppgi BankID-kode og passord på telefon, skal få tilbake det meste av pengene de har blitt frasvindlet. Det samme gjelder også i mange tilfeller hvor uvedkommende har fått tilgang til andres BankID, og misbrukt denne.

Tilbakekall av oppholdstillatelser

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

 • Utlendingsrett
Den siste tiden har mange blitt innkalt til forvaltningsintervju i forbindelse med sak om mulig tilbakekall av oppholdstillatelser. Årsaken har i de fleste tilfeller vært at UDI har mistanke om at det er gitt uriktige opplysninger om enten identitet eller grunnlaget for oppholdstillatelsen.

Finansklagenemnda – Legalis hjelper deg med din sak

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Boligrett
Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler ved denne? De fleste boligselgere har tegnet forsikring som gjør at du kan rette krav mot forsikringsselskapet til selger. Dersom forsikringsselskapet avviser kravet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda.

Q&A Samboerkontrakt

Siri Runung

Siri Runung

 • Familierett
1. Hva er en samboerkontrakt? En samboerkontrakt er en avtale mellom to eller flere personer som bor sammen. Kontrakten kan blant annet gjelde mellom kjærester, venner eller i et kollektiv.

Kan arvekonflikten unngås?

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

 • Arverett
Vi kjenner alle til arveoppgjør som har utløst bitterhet og frustrasjon hos de etterlatte, og alt for mange arveoppgjør ender med varig konflikt i familien. Hvert år hjelper advokatene i Legalis mange hundre personer som kontakter oss i arvesaker, og gjennom årene har firmaet bistått i tusenvis av arvekonflikter over hele landet. Du kan selv både som arvelater og som arving bidra til å forebygge konflikter om arv.

Konkurranse fra en tidligere ansatt

Per A. Tandberg

Per A. Tandberg

 • Arbeidsrett
Fra 1 januar 2016 ble det vedtatt en rekke begrensninger for avtaler som hindrer konkurrerende virksomhet fra tidligere ansatt. Se aml. kap 14A her. Loven har bestemmelser om følgende type avtaleklausuler: Konkurranseklausul,kundeklausul.rekrutteringsklausul

Når du og naboen er uenige om eiendomsgrensen

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

 • Eiendom og entreprise
Normalt tvistes det om eldre eiendommer som ikke har vært gjenstand for en «moderne» kartforretning med merking av grensen i terrenget og nøyaktig innmåling av grensepunktene i kommunens koordinatsystem. Et stort antall av disse uenighetene løses i minnelighet ved at partene ved avtale blir enige om hvor eiendomsgrensen mellom eiendommene skal gå og at partene ber kommunen om en oppmålingsforretning eller grensejustering. De saker som ikke lar seg løse i minnelighet, ender derimot ofte med at en av partene bringer saken inn for jordskifteretten eller forliksrådet/tingretten, der det sentrale blir å sannsynliggjøre for retten hvor grensen mellom eiendommene går.

Pengekrav fastsatt ved dom; når inntrer foreldelse?

Gustav Száva Petterson

Gustav Száva Petterson

 • Kjøp og pengekrav
Det er ikke uvanlig at et pengekrav bestrides, slik at fordringshaveren må få kravet behandlet ved domstolen for at kravet skal kunne realiseres. Dersom man får medhold av retten i pengekravets rettmessighet, løper det en foreldelsesfrist på ti år, jf. foreldelsesloven § 21, nr. 2:

Angrerett ved leie av bolig

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Boligrett
 • Husleie
 • Tvisteløsning og prosedyre
Visste du at angrerettloven gjelder ved leie av bolig? Privatpersoner som leier bolig av profesjonelle utleiere har angrerett når leieavtalen er inngått elektronisk, for eksempel ved hjelp av e-post. Advokatfirmaet Legalis har bistått klienter i flere slike saker, og Husleietvistutvalget ga nylig en av våre klienter medhold i en sak hvor utleier nektet klienten å bruke angreretten.

Erstatning etter forsinket diagnostisering av ADHD

Ingrid Hunderi (permisjon)

Ingrid Hunderi (permisjon)

 • Personskade og trygd
Advokatfirmaet Legalis svarer på spørsmål og gir juridisk bistand til ADHD Norge sine medlemmer. Vi får blant annet henvendelser som gjelder erstatning etter forsinket diagnostisering av ADHD. Her vil jeg gå nærmere inn på hvilke rettigheter du har i disse tilfellene.

Hvilke rettigheter har pårørende til en ME-pasient?

Ingrid Hunderi (permisjon)

Ingrid Hunderi (permisjon)

 • Personskade og trygd
Pårørende til ME-pasienter har ofte lang erfaring og mye nyttig informasjon om den sykes ønsker og behov. Kommunen kan dermed lære mye av de pårørende for at den samlede hjelpen skal bli best mulig.

Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene?

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Tvisteløsning og prosedyre
Har du en tvistesak, kan du i mange tilfeller få dekket store deler av dine advokatkostnader gjennom forsikringer du allerede har. Hva dekkes i de ulike forsikringene?

Vedlikehold av balkonger i eierseksjonssameier

Sigurd Hjertholm

Sigurd Hjertholm

 • Fast eiendom
Ofte oppstår det spørsmål om ansvarsfordelingen mellom beboere og eierseksjonssameier når det gjelder nødvendig vedlikehold av veranda eller balkong. Den enkelte beboer ønsker ikke å ta ansvaret og dekke utgiftene for dette selv og mener det er sameiets ansvar, og sameiet på sin side mener vedlikeholdet påhviler den enkelte beboer.

Rett til å sette opp ladepunkt for elbiler i borettslag og eierseksjonssameier

Sigurd Hjertholm

Sigurd Hjertholm

 • Fast eiendom
Med flere og flere ladbare biler i landet, har det oppstått større behov for lademuligheter i borettslag og eierseksjonssameier. I den anledning er det nyttig å vite hvilke rettigheter og plikter hver enkelt seksjons- og andelseier har i forbindelse med oppføring og bruk av ladepunkter.

Last mer

Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS