Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Artikler og nyheter

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Fast eiendom
 • Svindelforsøk
 • Skatt og avgift
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Familierett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvangsinnfordring
 • Barnerett
 • Forsikringsrett
 • Utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Husleie
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Bruktbil - reklamasjon

Farhad Ahmed Khan

Farhad Ahmed Khan

 • Kjøp og pengekrav
I flere år har bilkjøp ligget på klagetoppen hos Forbrukerrådet, noe som tyder på at bilkjøpere- og selgere ofte møter problemer.   Som kjøper kan du oppleve å få en bil som havarerer etter kort tid, eller du ser ved nærmere undersøkelser at den er full av rust, de lovte vinterdekkene uteble – eller annet som både er til forargelse og som kan gi deg som kjøper rettigheter.   Her er derfor litt informasjon til deg som har kjøpt en bruktbil med mangler.  

Fremtidsfullmakt – en god investering

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Arverett
Hvem skal bestemme over dine interesser når helsen svikter og du ikke lengre kan ivareta disse selv? Og hva kan du påvirke selv, og hvordan?

Modernisering av markedsføringsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immaterialrett
Her er en oversikt over de viktigste endringene som regjeringen i mars 2023 har foreslått i markedsføringsloven.

Nytt lovforslag om endringer i forbrukerkjøpsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Regjeringen foreslår endringer i forbrukerkjøpsloven. Det foreslås viktige endringer i hvilke rettigheter forbrukere har dersom det oppstår feil eller mangler ved varer.

Et rettferdig arveoppgjør

Sofie Lemona

Sofie Lemona

 • Arverett
Det kan være flere spørsmål som oppstår i forbindelse med et arveoppgjør: Hvilke verdier etterlater avdøde seg? Hadde avdøde gjeldsforpliktelser? Hvem har rett på arv? Og ikke minst, hvordan skal arven fordeles mellom arvingene på en riktig og rettferdig måte?

71 millioner i erstatning for fødselsskade

Lena Jokstad Rydningen

Lena Jokstad Rydningen

 • Personskade og trygd
Gulating lagmannsrett fastslo i desember 2022 at familien til et barn som ble påført skade ved fødselen får utbetalt nærmere seks millioner dollar i erstatning. Dette tilsvarer ca. 60 millioner norske kroner. Fra tidligere har familien fått utbetalt 11 millioner kroner. Erstatningen blir derfor på totalt 71 millioner kroner.

Risikerer mye høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immaterialrett
Det kan komme til å svi skikkelig for firmaer som bryter markedsføringsloven framover. Overtredelsesgebyr på inntil 25 millioner kroner eller fire prosent av årsomsetningen kan bli konsekvensen. Det samme gjelder ved brudd på åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven.

Uføretrygd – oversikt over reglene

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

 • Personskade og trygd
I denne artikkelen får du en oversikt over det viktigste du trenger å vite om uføretrygd. Hva er uføretrygd, hvem kan få uføretrygd og hvor mye kan du få?

Ny lov om digitale ytelser – styrking av forbrukernes rettigheter

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Fra 1. januar 2023 reguleres avtaler om levering av digitale ytelser til forbrukere av den nye digitalytelsesloven. Forbrukere som opplever problemer med digitale tjenester og digitalt innhold kan nå med loven i hånd kan gjøre krav gjeldende mot selger. Alle næringsdrivende som tilbyr digitale ytelser til forbrukere må oppdatere avtalevilkårene sine, slik at disse er i overensstemmelse med loven.

Unngå trøbbel med netthandel under Black Week

Caroline Skarderud

Caroline Skarderud

 • Kjøp og pengekrav
Under Black Week og på Black Friday er det mye netthandel. Da er det noen råd som er viktige for å unngå problemer. Og rettigheter du bør vite om dersom det likevel oppstår trøbbel.

Krav om merking av retusjert reklame

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Markedsføring og immaterialrett
Det ble 1. juli 2022 innført krav om at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. I denne artikkelen forklarer vi kort hva annonsører, influencere og de som utformer reklame må gjøre for å følge de nye reglene.

Dette må du vite om forskudd på arv

 • Arverett
Å gi forskudd på arv kan være en gunstig måte for foreldre å hjelpe barna sine økonomisk på. I denne artikkelen gir vi deg oversikt over det du må vite om forskudd på arv og tips til hvordan du unngår fallgruver.

Prisavslag for ufaglært arbeid på baderom

Kristoffer Hedemark

Kristoffer Hedemark

 • Boligrett
Hva gjør du dersom du oppdager feil med badet i boligen du har kjøpt? Advokatfullmektig Kristoffer Hedemark og advokat Henrik Helset hos Legalis hjalp nylig en boligkjøper som fant avvik ved badet i boligen sin. Fagkyndig rapport beskrev en rekke feil, og kjøper mistenkte derfor at badet var oppført av ufaglærte. Etter å ha klaget til Finansklagenemda fikk kjøper medhold og fikk utbetalt et stort prisavslag.

Skifte av dødsbo – privat eller offentlig skifte?

Pernille Øversveen Anonsen

Pernille Øversveen Anonsen

 • Arverett
Når en person går bort, oppstår et dødsbo. I dødsboet tilfaller avdødes aktiva, passiva, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet må videre skiftes, som betyr at arven skal fordeles. I forbindelse med skifte av dødsboet, oppstår det ofte mange praktiske spørsmål som du som arving må ta stilling til. I denne artikkelen vil du får en oversikt over forskjellen på privat og offentlig skifte, samt hva du som arving må foreta deg i forbindelse med skiftet.

Ofre for BankID-svindel kan få igjen pengene

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Høyesterett har avgjort at ofre som har blitt lurt av profesjonelle svindlere til å oppgi BankID-kode og passord på telefon, skal få tilbake det meste av pengene de har blitt frasvindlet. Det samme gjelder også i mange tilfeller hvor uvedkommende har fått tilgang til andres BankID, og misbrukt denne.

Tilbakekall av oppholdstillatelser

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

 • Utlendingsrett
Den siste tiden har mange blitt innkalt til forvaltningsintervju i forbindelse med sak om mulig tilbakekall av oppholdstillatelser. Årsaken har i de fleste tilfeller vært at UDI har mistanke om at det er gitt uriktige opplysninger om enten identitet eller grunnlaget for oppholdstillatelsen.

Finansklagenemnda – Legalis hjelper deg med din sak

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Boligrett
Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler ved denne? De fleste boligselgere har tegnet forsikring som gjør at du kan rette krav mot forsikringsselskapet til selger. Dersom forsikringsselskapet avviser kravet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda.

Q&A Samboerkontrakt

Siri Runung

Siri Runung

 • Familierett
1. Hva er en samboerkontrakt? En samboerkontrakt er en avtale mellom to eller flere personer som bor sammen. Kontrakten kan blant annet gjelde mellom kjærester, venner eller i et kollektiv.

Kan arvekonflikten unngås?

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

 • Arverett
Vi kjenner alle til arveoppgjør som har utløst bitterhet og frustrasjon hos de etterlatte, og alt for mange arveoppgjør ender med varig konflikt i familien. Hvert år hjelper advokatene i Legalis mange hundre personer som kontakter oss i arvesaker, og gjennom årene har firmaet bistått i tusenvis av arvekonflikter over hele landet. Du kan selv både som arvelater og som arving bidra til å forebygge konflikter om arv.

Konkurranse fra en tidligere ansatt

Per A. Tandberg

Per A. Tandberg

 • Arbeidsrett
Fra 1 januar 2016 ble det vedtatt en rekke begrensninger for avtaler som hindrer konkurrerende virksomhet fra tidligere ansatt. Se aml. kap 14A her. Loven har bestemmelser om følgende type avtaleklausuler: Konkurranseklausul,kundeklausul.rekrutteringsklausul

Når du og naboen er uenige om eiendomsgrensen

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

 • Eiendom og entreprise
Normalt tvistes det om eldre eiendommer som ikke har vært gjenstand for en «moderne» kartforretning med merking av grensen i terrenget og nøyaktig innmåling av grensepunktene i kommunens koordinatsystem. Et stort antall av disse uenighetene løses i minnelighet ved at partene ved avtale blir enige om hvor eiendomsgrensen mellom eiendommene skal gå og at partene ber kommunen om en oppmålingsforretning eller grensejustering. De saker som ikke lar seg løse i minnelighet, ender derimot ofte med at en av partene bringer saken inn for jordskifteretten eller forliksrådet/tingretten, der det sentrale blir å sannsynliggjøre for retten hvor grensen mellom eiendommene går.

Last mer

Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS