Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Lawyers
Articles and news
Our competence
Prices and terms
About
Contact us
Order meeting online
Logo

Artikler og nyheter

 • Personvern, GDPR og compliance
 • Fast eiendom
 • Svindelforsøk
 • Skatt og avgift
 • Kjøp og pengekrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Familierett
 • Markedsføring og immaterialrett
 • Arverett
 • Boligrett
 • Eiendom og entreprise
 • Arbeidsrett bedrift
 • Tvangsinnfordring
 • Barnerett
 • Forsikringsrett
 • Utlendingsrett
 • Selskapsrett
 • Husleie
 • Strafferett
 • Personskade og trygd
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Tvisteløsning bedrift

Modernisering av markedsføringsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immaterialrett
Her er en oversikt over de viktigste endringene i markedsføringsloven som gjelder fra 1. oktober 2023.

Kan styret kreve tilgang til din bolig?

Siri Margrethe Nilsen

Siri Margrethe Nilsen

 • Eiendom og entreprise
Det er styrets plikt å sørge for at boligselskapet driftes på en forsvarlig måte og at det blir utført vedlikehold, vedtatte fellesinstallasjoner og nødvendige oppgraderinger for å tilfredsstille offentligrettslige krav. Iblant innebærer styrets vedlikeholdsansvar at enten styret selv, eller noen på deres vegne, må ha tilgang til de enkelte boligene for å kunne utføre arbeidene. Da oppstår spørsmålet om styrets mulighet til å kreve tilgang til den enkelte eiers bolig. Utgangspunktet er at styret kan kreve dette. Typiske eksempler er installasjon av fibernett eller branntilsyn.

Søksmålskompetanse ved mangler ved nybygg og oppussing av eksisterende bygg

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

 • Eiendom og entreprise
Ved oppføring av nybygg hvor det samtidig stiftes et eierseksjonssameie eller borettslag eller ved oppussing av eksisterende bygg, er det ikke uvanlig at det oppstår uenigheter mellom utbygger/entreprenør og borettslaget/eierseksjonssameiet om feil og mangler, som til slutt havner i forliksrådet eller domstolene. For å reise sak for forliksrådet eller domstolene, må den som reiser saken ha partsevne og et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Spørsmålet som da stiller seg er følgende; Har borettslaget/eierseksjonssameiet som sådan kompetanse til å reise sak mot utbygger/entreprenør?

Bruk av forkjøpsretten og kan du angre deg?

Mona Ahwazi Grut

Mona Ahwazi Grut

 • Eiendom og entreprise
Forkjøpsretten gir deg en rett til å kjøpe en leilighet til høyeste bud uten å selv være med i budrunden. I praksis betyr dette at der selger har godtatt høyeste bud fra en budgiver, kan du nå hoppe inn i det samme budet. Noen ting må likevel være på plass før man tar et slikt valg. Man må som regel ha et finansieringsbevis fra banken før man melder forkjøpsrett. Dersom det er andre som også melder forkjøpsrett er det den med lengst ansiennitet eller lengst botid som vinner retten til å kjøpe leiligheten.

Rettigheter for pasienter uten fastlege

Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi

 • Personskade og trygd
Aldri tidligere har så mange nordmenn stått uten en fastlege. Vi har en fastlegekrise.

Bruktbil - reklamasjon

Farhad Ahmed Khan

Farhad Ahmed Khan

 • Kjøp og pengekrav
I flere år har bilkjøp ligget på klagetoppen hos Forbrukerrådet, noe som tyder på at bilkjøpere- og selgere ofte møter problemer.   Som kjøper kan du oppleve å få en bil som havarerer etter kort tid, eller du ser ved nærmere undersøkelser at den er full av rust, de lovte vinterdekkene uteble – eller annet som både er til forargelse og som kan gi deg som kjøper rettigheter.   Her er derfor litt informasjon til deg som har kjøpt en bruktbil med mangler.  

Fremtidsfullmakt – en god investering

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Arverett
Hvem skal bestemme over dine interesser når helsen svikter og du ikke lengre kan ivareta disse selv? Og hva kan du påvirke selv, og hvordan?

Nytt lovforslag om endringer i forbrukerkjøpsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Regjeringen foreslår endringer i forbrukerkjøpsloven. Det foreslås viktige endringer i hvilke rettigheter forbrukere har dersom det oppstår feil eller mangler ved varer.

Et rettferdig arveoppgjør

Sofie Lemona

Sofie Lemona

 • Arverett
Det kan være flere spørsmål som oppstår i forbindelse med et arveoppgjør: Hvilke verdier etterlater avdøde seg? Hadde avdøde gjeldsforpliktelser? Hvem har rett på arv? Og ikke minst, hvordan skal arven fordeles mellom arvingene på en riktig og rettferdig måte?

71 millioner i erstatning for fødselsskade

Lena Jokstad Rydningen

Lena Jokstad Rydningen

 • Personskade og trygd
Gulating lagmannsrett fastslo i desember 2022 at familien til et barn som ble påført skade ved fødselen får utbetalt nærmere seks millioner dollar i erstatning. Dette tilsvarer ca. 60 millioner norske kroner. Fra tidligere har familien fått utbetalt 11 millioner kroner. Erstatningen blir derfor på totalt 71 millioner kroner.

Risikerer mye høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Markedsføring og immaterialrett
Det kan komme til å svi skikkelig for firmaer som bryter markedsføringsloven framover. Overtredelsesgebyr på inntil 25 millioner kroner eller fire prosent av årsomsetningen kan bli konsekvensen. Det samme gjelder ved brudd på åpenhetsloven, angrerettloven og pakkereiseloven.

Uføretrygd – oversikt over reglene

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

 • Personskade og trygd
I denne artikkelen får du en oversikt over det viktigste du trenger å vite om uføretrygd. Hva er uføretrygd, hvem kan få uføretrygd og hvor mye kan du få?

Ny lov om digitale ytelser – styrking av forbrukernes rettigheter

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Fra 1. januar 2023 reguleres avtaler om levering av digitale ytelser til forbrukere av den nye digitalytelsesloven. Forbrukere som opplever problemer med digitale tjenester og digitalt innhold kan nå med loven i hånd kan gjøre krav gjeldende mot selger. Alle næringsdrivende som tilbyr digitale ytelser til forbrukere må oppdatere avtalevilkårene sine, slik at disse er i overensstemmelse med loven.

Unngå trøbbel med netthandel under Black Week

Caroline Skarderud

Caroline Skarderud

 • Kjøp og pengekrav
Under Black Week og på Black Friday er det mye netthandel. Da er det noen råd som er viktige for å unngå problemer. Og rettigheter du bør vite om dersom det likevel oppstår trøbbel.

Krav om merking av retusjert reklame

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

 • Markedsføring og immaterialrett
Det ble 1. juli 2022 innført krav om at retusjert reklame i stillbilder og video må merkes. I denne artikkelen forklarer vi kort hva annonsører, influencere og de som utformer reklame må gjøre for å følge de nye reglene.

Dette må du vite om forskudd på arv

 • Arverett
Å gi forskudd på arv kan være en gunstig måte for foreldre å hjelpe barna sine økonomisk på. I denne artikkelen gir vi deg oversikt over det du må vite om forskudd på arv og tips til hvordan du unngår fallgruver.

Prisavslag for ufaglært arbeid på baderom

Kristoffer Hedemark

Kristoffer Hedemark

 • Boligrett
Hva gjør du dersom du oppdager feil med badet i boligen du har kjøpt? Advokatfullmektig Kristoffer Hedemark og advokat Henrik Helset hos Legalis hjalp nylig en boligkjøper som fant avvik ved badet i boligen sin. Fagkyndig rapport beskrev en rekke feil, og kjøper mistenkte derfor at badet var oppført av ufaglærte. Etter å ha klaget til Finansklagenemda fikk kjøper medhold og fikk utbetalt et stort prisavslag.

Skifte av dødsbo – privat eller offentlig skifte?

Pernille Øversveen Anonsen

Pernille Øversveen Anonsen

 • Arverett
Når en person går bort, oppstår et dødsbo. I dødsboet tilfaller avdødes aktiva, passiva, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet må videre skiftes, som betyr at arven skal fordeles. I forbindelse med skifte av dødsboet, oppstår det ofte mange praktiske spørsmål som du som arving må ta stilling til. I denne artikkelen vil du får en oversikt over forskjellen på privat og offentlig skifte, samt hva du som arving må foreta deg i forbindelse med skiftet.

Ofre for BankID-svindel kan få igjen pengene

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Kjøp og pengekrav
Høyesterett har avgjort at ofre som har blitt lurt av profesjonelle svindlere til å oppgi BankID-kode og passord på telefon, skal få tilbake det meste av pengene de har blitt frasvindlet. Det samme gjelder også i mange tilfeller hvor uvedkommende har fått tilgang til andres BankID, og misbrukt denne.

Tilbakekall av oppholdstillatelser

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

 • Utlendingsrett
Den siste tiden har mange blitt innkalt til forvaltningsintervju i forbindelse med sak om mulig tilbakekall av oppholdstillatelser. Årsaken har i de fleste tilfeller vært at UDI har mistanke om at det er gitt uriktige opplysninger om enten identitet eller grunnlaget for oppholdstillatelsen.

Finansklagenemnda – Legalis hjelper deg med din sak

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

 • Boligrett
Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler ved denne? De fleste boligselgere har tegnet forsikring som gjør at du kan rette krav mot forsikringsselskapet til selger. Dersom forsikringsselskapet avviser kravet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda.

Last mer

Logo

Visiting address: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postal address: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, developed by Legalit AS.