Arbeidsrett

Se film om tema:

Advokat Ingrid Løken Kallelid om midlertidig ansettelse

Vår avdeling for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå arbeidstakere i utfordringer på jobben. Vi har et langvarig samarbeid med flere ledende fagforeninger i Norge, men flere av våre klienter er også arbeidstakere som ikke er organisert.

Er du midlertidig ansatt som ikke får fortsette i stillingen din? Vær klar over at arbeidsmiljøloven setter klare begrensninger i adgang til å tilsette midlertidig. Vi opplever ofte at arbeidsgivere bruker midlertidige stillinger, for eksempel prosjektstillinger, i langt større grad enn loven tillater. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse. Vi bistår ofte med å hjelpe arbeidstakere som ikke får fast ansettelse.

Vi får jevnlig henvendelser fra arbeidstakere som har utfordringer på arbeidsplassen, ofte på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Her prøver vi løse konflikten, typisk ved å anbefale coaching og lignende. Det kan også tenkes at den ansatte helst vil slutte i jobben, men mot erstatning. Vi bistår ofte med slike utfordringer for arbeidstakere, og lykkes som regel i å skape gode løsninger.

Videre tar arbeidstakere ofte kontakt med oss fordi de er usikre på om de får betalt for all arbeidstid eller fordi de lurer på om de har krav på overtidsbetaling. Våre advokater bistår med løse disse sakene.

I en oppsigelsessak kan man ofte få til gode forlik ved å ha en rådgiver med seg i prosessen. Arbeidstakere har omfattende rettigheter ved oppsigelse, og Advokatfirmaet Legalis har nesten daglig saker om dette. Her bistår vi i alle faser, for eksempel i drøftelsesmøte som arbeidsgiver skal avholde før oppsigelsen eller eventuelt i forhandlingsmøte som du har krav på etter oppsigelsen. I de aller fleste saker kommer vi til gode løsninger som våre klienter er fornøyde med. Som hovedregel dekkes også vårt salær som en del av forliket.

Selv om vi alltid forsøker løse saken gjennom forlik, som gjerne er det beste for arbeidstaker, prosederer vi jevnlig saker for domstolene på alle nivåer. Det er nesten alltid rettsmekling i slike saker og derfor relativt lav risiko forbundet med en slik prosess. Vi tar alltid beslutninger om prosess i nært samarbeid med klient, og vurderer hva som er den beste løsningen på ethvert trinn av saken.

Relevante artikler

Forlik i oppsigelsessak

Arbeidstaker var ansatt i en kommunikasjonsstilling ved et ledende arkitektkontor frem til høsten 2019. I rettspapirene het det fra arbeidstakers side at hun skulle ha blitt sagt opp etter å ha varslet om brudd på vernet mot trakassering, der hun blant annet skal ha blitt k...

[LES MER]

Avlaster er arbeidstaker

I denne artikkelen skal vi kort ta for oss noen problemstillinger som møter avlastere i møte med juss. Vi ser også kort på andre former for omsorgsmessige avtaler med private parter og det offentlige. Hva er avlastning? Avlastningstiltak er et tilbud til personer og fam...

[LES MER]

Advokater på fagområdet

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gj [LES MER]

Malene Nylander
Malene Nylander
Advokatfullmektig

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saksbehandler i Gulating lagmannsrett og tilknyttet Jussformidlingen. Gjennom sitt arbeid både i Jussformidlingen og hos Legalis [LES MER]

Ingrid L. Kallelid
Ingrid L. Kallelid
Advokat

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som eiendomstransaksjoner, jordskifte, tomtefeste, servitutter, plan- og bygningsrett, entreprise/bustadoppføring, leie [LES MER]

Lasse Groven Egeberg
Lasse Groven Egeberg
Advokat

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun [LES MER]

Marit Dugstad
Marit Dugstad
Advokatfullmektig