Arbeidsrett bedrift

Se film om tema:

Advokat Ingrid Løken Kallelid om midlertidig ansettelseAdvokat Henrik A. Jensen om arbeidsrett

Vår avdeling for arbeidsrett har lang erfaring med bistand og rådgivning til arbeidsgiversiden. Våre klienter er alt fra den lille enkeltpersonbedriften til større bedrifter med flere hundre ansatte. Våre advokater får ofte til gode løsninger for arbeidsgiverne, og ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at tvisten havner i domstolene.

Advokatfirmaet Legalis har lang erfaring med å utarbeide gode ansettelsesavtaler. Flere arbeidsgivere lurer på om det er konkrete krav de bør oppstille i kontrakten, om de trenger konkurranseklausuler og om slike klausuler er tillatt. Vi bistår med rådgivning til arbeidsgiverne i disse spørsmålene.

Vi får jevnlig spørsmål fra våre bedriftsklienter om de senere kan endre arbeidsoppgaver og betingelser for sine arbeidstakere. Våre advokater har bred erfaring med hvordan arbeidsgivere må gå frem i slike saker.

Advokatfirmaet Legalis bistår nesten daglig arbeidsgivere som har ansatte som ikke utfører arbeidsoppgavene sine tilfredsstillende. I disse situasjonene gir vi råd til arbeidsgiverne om hvordan de bør gå frem, hva de bør og ikke bør gjøre, når de kan gi ansatte en advarsel og i hvilke tilfeller de kan vurdere oppsigelse. Vi hjelper også til å vurdere om arbeidsgivers sak er sterk nok til at den i verste fall tåler en rettslig prosess.

Enkelte arbeidsgivere havner i en situasjon der de blir nødt til å vurdere nedbemanning og/eller permittering. Våre advokater har lang erfaring med rådgivning i disse tilfellene. Vi bistår arbeidsgiver gjennom et omfattende regelverk med flere fallgruver.

Arbeidsgivere plikter å ha rutiner for varsling ved kritikkverdige forhold i bedriften. Våre advokater bistår bedrifter med å utarbeide slike rutiner og retningslinjer. Videre bistår vi arbeidsgivere med rådgivning i spørsmål om bonusordninger, ferie, arbeidstid og lignende.

Advokater på fagområdet

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som eiendomstransaksjoner, jordskifte, tomtefeste, servitutter, plan- og bygningsrett, entreprise/bustadoppføring, leie [LES MER]

Lasse Groven Egeberg
Lasse Groven Egeberg
Advokat

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun [LES MER]

Marit Dugstad
Marit Dugstad
Advokatfullmektig

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner