Barnerett

Se film om tema:

Advokat Ulrik Motzfeldt om barnerett

Vår avdeling for barnerett bistår hovedsakelig i foreldretvister etter barneloven og i barnevernssaker.

I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte uenighet om hvor barnet skal ha sin bostedsadresse, hvilken forelder som skal ha foreldreansvaret og hvilket samvær som er til barnets beste. Vi bistår med kommunikasjon med den andre parten og med utforming av avtaler om samvær og bosted. Dersom du har mottatt en samværsavtale fra din ekspartner og er usikker på om du skal godta tilbudet, kan vi gjennomgå forslaget og gi deg råd. Vi opplever ofte at foreldre blir enige om en samværsavtale med bistand fra oss, og vi hjelper også til med endring av samværsavtaler. Vi bistår til enhver tid en rekke foreldre som har pågående saker om samvær, bosted og foreldreansvar for domstolene.

Videre bistår vi i mange andre barnesaker med høyt konfliktnivå. Det gjelder blant annet ved samværssabotasje, i saker hvor det foreligger bekymring til omsorgsevner og der det er utfordringer knyttet til rus, vold og psykisk helse.

Vår erfaring er at mange opplever det å få bistand fra en advokat som betryggende og konfliktdempende. Det er sterke følelser involvert i barnesaker, og det kan være verdifullt med hjelp fra en tredjepart med kjennskap til rettsområdet, samt psykologfaglige anbefalinger. Ved uenighet anbefaler vi at man kontakter advokat så tidlig som mulig etter obligatorisk mekling på familievernkontoret. Vår barnerettsavdeling kan vise til meget gode resultater i rettslige prosesser, og vi opplever stadig at våre klienter får medhold i sitt krav om for eksempel mer omfattende samvær.

I barnevernssaker bistår vi foreldre i forbindelse med innkommet bekymringsmelding og undersøkelse, samt i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse, plassering i institusjon og adopsjon. Vi bistår både i saker hvor det fattes frivillige vedtak, og hvor det er tvang. I barnevernssaker som går ut på tvang, for eksempel akuttplassering eller varsel om omsorgsovertakelse, vil man som foreldre alltid ha krav på fri rettshjelp. Vi anbefaler å engasjere advokat tidlig i prosessen. Advokatfirmaet Legalis har gode resultater å vise til både i fylkesnemnda og domstolene.

Fagsjef

Karoline Tandberg | Fagsjef

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har og... [LES MER]

Relevante artikler

Far vant frem i samværssak

Vår advokat Karoline Tandberg er spesialist på barnerett og samværssaker. Tandberg bistår løpende foreldre over hele landet i slike saker. En slik sak gjaldt bistand til far i tvist om fast bosted. Saken gjaldt spørsmålet om hvor partenes felles barn skulle bo fast fremove...

[LES MER]

Seier i sak om akuttvedtak

Advokatfirmaet Legalis bistår foreldre som ønsker å klage på barneverntjenestens midlertidige vedtak, såkalte akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6. Akuttvedtak kan bare besluttes dersom det er fare for at et barn blir «vesentlig skadelidende» ved å forbli i hjemmet. Vedt...

[LES MER]

Prosessen i en barnevernssak

1. Kontaktetablering og undersøkelsessak Noen foreldre tar kontakt med barneverntjenesten på eget initiativ, for eksempel fordi de ønsker bistand i enkelte livsfaser, mens for andre etableres kontakten på grunn av en innkommet bekymringsmelding. Melder vil ofte være offe...

[LES MER]

Barneloven: Flytting med barn

Foreldre velger ofte å bosette seg i nærheten av hverandre etter et samlivsbrudd av hensyn til felles barn. Barnets eller den enkelte forelders situasjon kan imidlertid forandre seg etter hvert som årene går, og det kan bli aktuelt med en flytting. Det kan også melde seg et...

[LES MER]

Advokater på fagområdet

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advokat i saker om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Hun har omfattende prosesserfaring i familietvistsa [LES MER]

Melissa Z. Calti
Melissa Z. Calti
Advokat

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også private parter som rådgiver ved undersøkelsessaker, samt i prosess for fylkesnemnda og for domstolene. For øvrig arb [LES MER]

Siri Runung
Siri Runung
Advokatfullmektig

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og samværssaker. Hun har også bred erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, he [LES MER]

Julie Stavnes Tveraabak
Julie Stavnes Tveraabak
Advokat

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett [LES MER]

Ulrik Motzfeldt
Ulrik Motzfeldt
Senioradvokat

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har hatt trainee-stillinger i både Computas og Legalis. Gj [LES MER]

Malene Nylander
Malene Nylander
Advokatfullmektig

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader. Hun har også solid erfaring fra saker om voldsoffererstatning og som bistandsadvokat. Hodt jobber dessuten med saker innen [LES MER]

Ina W. Hodt
Ina W. Hodt
Advokat

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og flytting i inn- og utland. Tandberg har også solid erfaring med barnevernssaker. Hun bistår private parter som rådgiv [LES MER]

Karoline Tandberg
Karoline Tandberg
Advokat