Eiendom og entreprise

Se film om tema:

Advokat Henrik A Jensen om fast eiendom for bedrifter

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Våre advokater har lang erfaring og god breddekompetanse innenfor eiendomsrettslig bistand til bedrifter og vi bistår i alle deler av prosessen. Vi er opptatt av å identifisere de rettslig relevante problemstillingene og legge opp en strategisk problemløsning for å oppnå det ønskede resultatet.

Mange saker løses gjennom grundig rådgivning og bistand. Dette gjelder for eksempel i saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer og eiendomsforvaltning. I andre tilfeller oppstår det gjerne tvister, slik som i saker om fastsettelse av rettigheter, leie av næringslokaler, festeforhold, og ekspropriasjon.

Videre har vi lang erfaring med bistand i saker etter plan- og bygningsloven, og våre advokater bistår med myndighetskontakt i disse sakene.

Eiendomsrettslige spørsmål dreier seg ofte om store verdier. Våre advokater er opptatt av at bistanden vi gir skal stå i forhold til bedriftens behov og økonomiske bæreevne.

Vi anbefaler bedrifter å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen, enten det gjelder større utviklingsprosjekter eller tvisteløsning innenfor et avgrenset område. Ved å involvere en spesialist tidlig, kan man spare bedriften for unødvendig bruk av tid og penger.

Våre advokater har bred erfaring med entrepriser og byggekontrakter. Dette er komplekse avtaleforhold mellom ulike aktører. Grunnet kompleksiteten er det viktig med god veiledning under utformingen av kontrakter, spesifikasjoner, leveransebeskrivelser og andre dokumenter.

I entrepriseforhold oppstår det ofte tvist om tolkning av avtalens innhold, for eksempel om leverandørens plikter og betalingsforpliktelser. I tillegg kan det oppstå uenighet om eventuelle endringer eller tillegg til kontrakten, eller dersom det er mangler ved utførelsen og leveransen. Våre advokater har lang erfaring med å tolke entrepriseavtaler og har god kjennskap til regelverket på dette feltet.

Advokatfirmaet Legalis bistår med rådgivning på alle stadier i et entrepriseforhold, slik som for eksempel kvalitetssikring av kontrakter, konkurransegrunnlag og tilbud og vurdering av leveransens innhold. Vi bringer også saker inn for domstolene dersom det foreligger avvik i utførelsen, mangler ved ytelsen eller problemer med sluttoppgjør.

Fagsjef

Mathias S. Bødtker | Fagsjef

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. ... [LES MER]

Advokater på fagområdet

Axel Nordli (f. 1990) har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandl [LES MER]

Axel Nordli
Axel Nordli
Advokat

Sigurd Hjertholm (f. 1993) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erfaring med bistand av private og næringsdrivende innenfor boligkjøpsrett, forbrukerentreprise, entrepriserett og kjø [LES MER]

Sigurd Hjertholm
Sigurd Hjertholm
Advokatfullmektig

Gustav Száva Petterson er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han bistår både profesjonelle og forbrukere innen entreprise/bustadoppføring, problemstillinger knyttet til plan- og bygningslovgivningen, eiendomsutvikling, leiekontrakter, samt rådgivning til samei [LES MER]

Gustav Száva Petterson
Gustav Száva Petterson
Advokat

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til. Grindahl har fokus på å løse tvi [LES MER]

Carl Fredrik Grindahl
Carl Fredrik Grindahl
Advokat

Simen Mørk Lanes (f. 1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig ko [LES MER]

Simen Mørk Lanes
Simen Mørk Lanes
Advokatfullmektig

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som eiendomstransaksjoner, jordskifte, tomtefeste, servitutter, plan- og bygningsrett, entreprise/bustadoppføring, leie [LES MER]

Lasse Groven Egeberg
Lasse Groven Egeberg
Advokat

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som dommerfullmektig ved tingretten i Steinkjer. Bødtker har bred erfaring innenfor obligasjonsretten generelt, med særlig [LES MER]

Mathias S. Bødtker
Mathias S. Bødtker
Advokat / partner

Tore Tysbo (f. 1986) er fagsjef for eiendom, herunder servitutter, jordskifte, tomtefeste, plan- og bygningsrett mv. Tysbo har juridisk utdanning fra Oslo og Auckland, og har gjort rask karriere hos Legalis. Tysbo er en slagkraftig prosessfullmektig med svært gode resultate [LES MER]

Tore Tysbo
Tore Tysbo
Advokat

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder reklamasjons- og erstatningssaker ved kjøp/salg av bolig etter avhendings- og bus [LES MER]

Kristin Filtvedt
Kristin Filtvedt
Advokat

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner

Torunn Hoem Brunsvik (f. 1988) jobber i avdelingen for fast eiendom og kjøp. Hun har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet som saksbehandler i Juss-Buss og Rettshjelpssentralen, samt som rådgiver i Forbrukerklageutvalget.Hoem Brunsvik har sær [LES MER]

Torunn Hoem Brunsvik
Torunn Hoem Brunsvik
Advokat

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Henrik Helset (f. 1989) er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom og kontraktsrett. Han h [LES MER]

Henrik Helset
Henrik Helset
Advokat