Markedsføring og immaterialrett

Se film om tema:

Advokat Tonje Hovde Skjelbostad om markedsføringsrett

Vår avdeling for markedsføring og immaterialrett bistår små og store bedrifter i spørsmål om regler for markedsføring og salg til forbrukerkunder. Markedsføring og salg til forbrukermarkedet består av detaljerte regler. Mye av regelverket bygger på EU-direktiver med høy grad av forbrukerbeskyttelse. Her kan det kan være lett å trå feil.

Vi bistår bedrifter med raske svar eller større utredninger innenfor blant annet markedsføringsloven, finansavtaleloven, angrerettloven og e-handelsloven. Våre advokater har spisskompetanse innenfor markedsrett.

Vi bistår i tillegg med myndighetskontakt opp mot Finanstilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet. Videre gir vi råd ved utforming av markedsføringskampanjer og annonser, og foretar vurderinger av om markedsføring er i strid med reglene om urimelig handelspraksis. Vi deltar i forhandlinger og bistår ved eventuelle konflikter. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med markedsrettslige spørsmål både som rådgivere og ved prosedyre for Markedsrådet og domstoler.

Advokatfirmaet Legalis har spesialkompetanse innen IKT-tjenester, finansielle tjenester, markedsføring av eiendomsmeglertjenester og bolig, helsekost og prismarkedsføring knyttet til alle typer varer og tjenester. Vi har også lang erfaring med reglene for direktemarkedsføring og e-handel, sponsing og produktplassering, samt på bruk av miljø- og etikkargumentasjon i markedsføring.

Vi har spesialkompetanse innen markedsføring i sosiale medier, og kan bistå både med hva som er lovlig og hva som er klokt. Selv om et markedsføringstiltak lovlig kan gjennomføres, kan enkelte annonser eller kampanjer føre til uheldig medieomtale for bedriften. I slike situasjoner kan vi gi gode råd.

Innenfor immaterialretten bistår vi blant annet med opphavsrett, varemerke, personvern og medierett. Vi har et erfarent og bredt fagmiljø, og våre klienter er ulike aktører fra kultur-, media- og IT-bransjene, som blant annet mediehus, IKT-leverandører, forlag og utgivere og flere bransjeorganisasjoner.

Vår modell er å tilby spisset kompetanse til konkurransedyktig pris. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om saken og et pristilbud. Vi gjør også avtaler om fast leveranse til bedrifter, herunder rammeavtaler for konsern.

Fagsjef

Henrik Jensen | Fagsjef

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styrele... [LES MER]

Advokater på fagområdet

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett [LES MER]

Ulrik Motzfeldt
Ulrik Motzfeldt
Senioradvokat

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsyn [LES MER]

Tonje Hovde Skjelbostad
Tonje Hovde Skjelbostad
Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Simen Mørk Lanes (f. 1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig ko [LES MER]

Simen Mørk Lanes
Simen Mørk Lanes
Advokatfullmektig

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner