Personvern, GDPR og compliance

Se film om tema:

Advokatfullmektig Marit Dugstad om GDPR og personvern

Vår avdeling for personvern, GDPR og compliance består av erfarne advokater som bistår bedrifter i håndtering av personopplysninger. Alle bedrifter håndterer personopplysninger, det være seg personopplysninger om sine ansatte, kunder, leverandører, besøkende på nettsiden, medlemmer og samarbeidspartnere.

I juli 2018 ble EUs personvernforordning norsk lov. Regelverket er forkortet GDPR. GDPR stiller krav til behandlingen av personopplysninger, og med dette menes regler om innsamling, registrering, lagring og utlevering av disse opplysningene.

All bruk av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. Rettslige grunnlag kan være samtykke, at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller ut ifra en interesseavveiing. Før behandlingen starter må det rettslige grunnlaget være identifisert.

Foruten å påse at det rettslige grunnlaget er på plass, vil kjernen for en bedrift være å inneha nødvendig informasjon til kunder og brukere, å kunne dokumentere sikkerhet, foreta risikovurderinger, ha nødvendige internkontrollsystemer og systemer for å innfri brukeres forespørsler om innsyn, retting og sletting.

Vår avdeling for personvern, GDPR og compliance kan bistå i alle steg av prosessen, blant annet:

- Kartlegge bedriftens behandling av personvernopplysninger, og identifisere de nødvendige tiltak

- Fastsette formål med behandling av personopplysninger og vurdering av bedriftens rettslige grunnlag for behandling

- Bistå med utarbeidelse av personvernerklæring

- Utforme internkontrolldokumentasjon og rutiner, herunder protokoll

- Sørge for at de nødvendige databehandleravtaler er på plass, og gjennomgå de eksisterende

- Besvare spørsmål knyttet til utlevering av personopplysninger, også utenfor EØS

- Gjennomføre risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger (DPIA)

Fagsjef

Henrik Jensen | Fagsjef

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styrele... [LES MER]

Advokater på fagområdet

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfaring som juridisk rådgiver og avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet hvor hun blant annet har hatt ansvaret for tilsyn [LES MER]

Tonje Hovde Skjelbostad
Tonje Hovde Skjelbostad
Daglig leder / Advokatfullmektig MNA

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet. Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun [LES MER]

Marit Dugstad
Marit Dugstad
Advokatfullmektig

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner