Skatt og avgift

Se film om tema:

Advokatfullmektig Ingeborg Westby om skatt

Vår avdeling for skatt og avgift bistår klienter innenfor privatmarkedet og små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) i spørsmål om personbeskatning, selskapsbeskatning, næringsbeskatning og avgiftsspørsmål. Skatte- og avgiftsretten reiser en rekke kompliserte spørsmål som vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for våre klienter.

Skatte- og avgiftsspørsmål kan være relevante i mange situasjoner knyttet til privatpersoner og næringsvirksomhet. Vår avdeling for skatt og avgift bistår derfor firmaets øvrige avdelinger innenfor en rekke rettsfelt for å sikre en helhetlig tilnærming til sakene. Vi bistår blant annet i spørsmål om beskatning ved kjøp og salg av eiendom, eiendomsskatt, beskatning av utleieinntekter og skatt i generasjonsskifter og arve- og gavesaker.

Videre bistår vi i skattemessige spørsmål knyttet til etablering og løpende drift av virksomhet. Dette gjelder for eksempel ved etablering av eierstruktur for formuende privatpersoner, kapitalendringer, omdannelser og restrukturering av selskaper, fusjon og fisjon, arv og generasjonsskifter. Vi bistår også i spørsmål om utbytte, rett til fradrag for tap på fordringer, underskuddsfremføring og konsernbidrag. Slike transaksjoner kan få store konsekvenser, og det er derfor sentralt at de gjennomføres på en skatteoptimal måte.

Generasjonsskifter og andre transaksjoner i selskaper kan være krevende ettersom mange forhold må vurderes og disse kan få stor betydning for både virksomheten og mottaker. Den konkrete gjennomføringen beror i stor grad på de involvertes ønsker, interesser og planer. Det er derfor lurt å starte planlegging og vurdering av fremgangsmåte i god tid før transaksjonen eller overføringen skal skje. Vår avdeling for skatt og avgift kan bistå i planleggingen for en best mulig overføring av verdier fra en generasjon til en annen.

Våre advokater har lang og variert erfaring fra advokatvirksomhet og skatteetaten. I tillegg til rådgivning og tvisteløsning, kan vi bistå våre klienter med avklaring av skattemessige forhold med skattemyndighetene.

Fagsjef

Per A. Tandberg | Fagsjef

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan ... [LES MER]

Relevante artikler

Slik unngår du renter på baksmellen

Har du fått restskatt, gjerne omtalt som «baksmell», så kan det være lurt å betale den nå. Hvis du betaler restskatten innen 31. mai så vil du slippe å betale renter på restskatten. Renten på restskatten er nå 1,17% per år og beregnes fra 1. juli 2019 og frem til forfall f...

[LES MER]

Advokater på fagområdet

Ingeborg Westby (f. 1985) har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. Dessuten lang erfaring med transaksjoner og omorganiseringer i store foretak, herunder problemstillinger knyttet til [LES MER]

Ingeborg Westby
Ingeborg Westby
Advokatfullmektig

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domst [LES MER]

Per A. Tandberg
Per A. Tandberg
Advokat / partner

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av bil. Khan har bred erfaring som prosessfullmektig og kan vise til [LES MER]

Farhad Khan
Farhad Khan
Advokat

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kom [LES MER]

Henrik Jensen
Henrik Jensen
Advokat (H) / partner

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Paris, og har tidligere arbeidet hos Justisdepartementet, Oslo tingrett og som advokat gjennom mange år. Huseby er e [LES MER]

Marianne Rytter Huseby
Marianne Rytter Huseby
Advokat / partner