For noen år siden ble det innført en ny type fullmakt i vergemålsloven: fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt kan fungere som et alternativ til å unngå vergemål i fremtiden. Målsetningen er å sikre økt grad av selvbestemmelsesrett når helsen svikter og man ikke lenger kan ivareta sine egne interesser.

En fremtidsfullmakt må opprettes mens man ennå har dømmekraften i behold. For at fullmakten skal være gyldig stilles de samme formkrav som ved opprettelse av testamenter.

Hvorvidt man bør lage fremtidsfullmakt vil særlig være avhengig av egne personlige og økonomiske forhold. I familier med dine, mine og våre barn kan det være interessekonflikter som kan tilsi at man bør utpeke en fullmektig til å ivareta sine interesser når man blir syk/dement. Enslige bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten kan være mer omfattende enn den retten ektefelle/samboer har til å betale regninger og ordne opp i dagligdagse økonomiske gjøremål.

I en fremtidsfullmakt kan man for eksempel bestemme hva som skal skje med egne eiendeler dersom man blir varig pleietrengende grunnet demens. Et praktisk eksempel er at leiligheten selges, bankkonti avsluttes, og verdiene fordeles slik at den dementes interesser ivaretas.

Bruk gjerne en advokat når fremtidsfullmakt skal skrives, og få samtidig råd om det kan være nyttig å skrive testament. Tryggheten i ha slike dokumenter på plass er noe som gir ro i sjelen, og som gjør at man kan unngå mange tunge problemer.

 

Advokatfirmaet Legalis har 30 advokater og spesialister innen blant annet fast eiendom, kjøpsrett, samlivsbrudd, arv og skatt. Hvis du har behov for bistand, bruk vår advokatchat eller ta kontakt på 22402300 / advokat@legalis.no.  

Advokatfirmaet Legalis. Vi tenker noen trekk lenger.