Oppdatering 30. april: Krav i boet meldes bostyrer, advokat Ole Magnus Karlsen, Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, e-post om@berggren.law innen 01.06.2020.

Garderobemannen er konkurs – hva gjør du som ikke har fått levert varene dine?
Legalis har i dag fått flere spørsmål fra forbrukere som lurer på hvordan de kan få igjen pengene sine, når de ikke har fått levert varene sine fra Garderobemannen.

Meld krav i boet
Selskap kan bli slått konkurs eller melde oppbud når selskapet ikke lengre klarer sine økonomiske forpliktelser. Det opplyses i E24s sak om konkursen at det er tilfellet for Garderobemannen. Et konkursbo tar over styringen og har ansvar for å fordele det som er av verdier i boet. Når dette er gjennomført er det ikke lengre mulig å rette nye krav mot boet.

Følg med på https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/om-kunngjoringer/ for oversikt over hvor krav kan meldes, og hvilke frister som gjelder. Dessverre er det ofte slik at det ikke er noe å hente for forbrukere i konkursbo. Boets verdier er ofte beskjeden, mens det er mange som har penger eller ytelser til gode.

Rett krav til kredittyter
Har du betalt med kredittkort har du et vern etter finansavtaleloven. Dersom du har et rettmessig krav mot selger, blir kredittyter ansvarlig når selger går konkurs.

Har du betalt for en vare som du ikke har fått levert har du et rettmessig krav.

Frem kravet du har mot Garderobemannen mot kredittyter, ofte banken du har ditt kredittkort i. Klag skriftlig og begrunn kravet i at selgeren har gått konkurs. Blir du ikke enig med kredittyter kan du klage saken inn til Finansklagenemnda.

Visa og Mastercard opplyser også å praktisere samme rettigheter når du har kjøpt varer ved bruk av debetkort. Du kan med andre ord også klage til banken din når du har betalt med debetkort. https://www.visa.no/chargeback.html

 

Legalis gir gode råd du har råd til, blant annet innen kjøpsrett. Vi bistår i forbindelse med mangelskrav mot selgere, klager til Finansklagenemnda og andre juridiske behov. Ta kontakt på tlf. 22402300, e-post advokat@legalis.no eller vår nye advokatchat på e-sak.legalis.no for uforpliktende samtale om din sak.