Advokatfirmaet Legalis bisto nylig i en NAV-sak.

Kvinnen som kontaktet Legalis hadde gjennom lengre tid mottatt en ytelse fra NAV. Det viste seg senere at utbetalingen var feilaktig, og NAV krevet derfor at pengene ble betalt tilbake, jf. folketrygdloven § 22-15.

Det var enighet om at kvinnen hadde gitt riktige opplysninger, men NAV mente at hun likevel burde skjønt at utbetalingen var feilaktig, sett hen til utbetalingens størrelse og tidligere ytelser hun hadde mottatt.

Etter klage (som Legalis ved advokatfullmektig Torstein Bae bisto kvinnen med) frafalt NAV halvparten av tilbakebetalingkravet, grunnet etatens eget ansvar for feilutbetalingene. Legalis bisto deretter med søknad om endret likning for de aktuelle årene, slik at kvinnen fikk tilbake det hun hadde skattet av pengene som senere ble krevet tilbake.

Det positive resultatet var viktig for kvinnen både økonomisk og som en personlig oppreisning. Siden klagen førte frem ble hennes kostnader til advokat i klagesaken dekket av NAV, jf. forvaltningsloven § 36.