Det er ikke alltid så mye bistand som kreves fra advokat for å løse floken. Noen ganger det nok med et godt råd på telefon – helt uten kostnad!

For et LO-medlem oppstod det en lekkasje fra et vannrør på baderommet. Medlemmet kontaktet et anerkjent baderomsentreprenørfirma for å utbedre rørbruddet, som deretter løste problemet ved å rive store deler av baderomsveggen hvor røret lå skjult i veggen.

Medlemmet fikk i denne sammenheng beskjed om at skaden, inkludert utbedring av skadene på baderommet, ville dekkes under medlemmets innboforsikring. Innboforsikringsselskapet avviste imidlertid kort tid etter ansvar for skadene på baderommet. Dette fordi selskapet mente at håndverkeren skulle ha avdekket rørbruddet ved istedenfor å ha åpnet opp veggen fra det tilstøtende soverommet, hvilket ville medført at det totale skadeomfanget ble mye mindre omfattende. Baderomsentreprenørfirmaet, på sin side, fastholdt at de hadde utbedret rørbruddet på mest mulig hensiktsmessig måte og avviste alt ansvar.

Personen som kontaktet oss befant seg dermed i en vanskelig situasjon, hvor verken forsikringsselskapet eller baderomsentreprenørfirmaet ville dekke skadene ved baderommet. Medlemmet kontaktet deretter advokatbistandstjenesten i LOfavør og Advokatfirmaet Legalis, hvorpå medlemmet ved en enkel telefonsamtale med advokat Mathias S. Bødtker fikk rådgivning om å holde baderomsentreprenørfirmaet ansvarlig, herunder tilskrive firmaet med en kort svarfrist og vise til en håndverkers strenge ansvar etter håndverkertjenesteloven.

Medlemmet fulgte rådet om å henvise til håndverkertjenesteloven, og sendte en ny henvendelse om dette til baderomsentreprenørfirmaet. Få dager senere aksepterte baderomsentreprenørfirmaet å utbedre skadene på baderommet, og i dag er baderommet utbedret uten noen kostnad for medlemmet.

Sitter du med et juridisk spørsmål? Ta kontakt på tlf. 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no for en gratis innledende samtale om din sak.