Start en chat

Kjøp og pengekrav

Advokatfirmaet Legalis bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Vi yter i tillegg bistand i saker om private lån og betalingstvister.

Vår avdeling for kjøp og pengekrav består av erfarne advokater som bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.

Det er ikke alltid kjøp av varer og tjenester blir slik man hadde sett for seg. For eksempel er ikke bilens tilstand som forventet, og det oppstår spørsmål om hva som kan kreves av selger. Samme problemstillinger kan oppstå ved kjøp av motorsykkel, campingvogn, vannscooter eller båt.

Kjøp av håndverkertjenester, kjøkkeninventar og andre kostbare løsøregjenstander gjelder ofte store beløp. Dersom du er misfornøyd med varen eller tjenesten, vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en dyktig advokat for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Kjøpsretten regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen. Felles for kjøp av varer og tjenester er at kjøper må reklamere til selger raskt etter at vedkommende oppdager feil ved varen eller tjenesten. Dersom kjøper venter for lenge med å gi beskjed til selger, taper kjøper i utgangspunktet sin rett til å rette krav mot selger.

Dersom du som privatperson har bestilt noe fra en profesjonell aktør, har man ofte ekstra rettigheter som forbruker. Dette gjelder også ved bestilling av reiser som fly og pakkereiser. Som forbruker har man også en angrerett ved netthandel og telefonsalg. Dette er rettigheter mange ikke er klar over og som våre advokater kan gi veiledning om.

Ved mangelfull vare eller tjeneste kan kjøper ha krav på retting av feilen, prisavslag eller heving av kjøpet. Selger på sin side har ofte rett til å reparere gjenstanden eller rette det utførte arbeidet. Omlevering, det vil si å erstatte varen med en annen, tilsvarende vare, kan også være aktuelt. Vi bistår både kjøper- og selgersiden med å vurdere hver enkelt sak og gir veiledning for prosessen videre.

I tvist som gjelder kjøp har man ofte mulighet til å få dekket deler av advokatsalæret gjennom rettshjelpsdekningen i sin innbo- eller bilforsikring. Vi søker kostnadsfritt om rettshjelpsdekning i saker der dette er aktuelt.

Pengekrav omfatter private lån og andre betalingstvister. Den som yter kreditt bør sørge for best mulig sikkerhet dersom lånet misligholdes. For den som har lånt penger kan det bli et spørsmål om hvordan en skal komme seg ut av gjeldsproblemer. Våre advokater bistår i begge tilfeller, og har lang erfaring med gjeldssaker.

Relaterte artikler

Bruktbil irriterer forbrukere mest

Av: Tore Tysbo // Advokat / Fagsjef eiendomsrett

Ved mange bruktbilsalg mellom privatpersoner oppstår konflikt. Dette ser vi i Legalis ofte. Selger har kanskje ikke opplyst om viktig servicehistorikk, eller det viser seg at bilen ikke har de egenskaper som var beskrevet i annonsen på Finn.no.

Identitetstyveri

Av: Malene Nylander // Advokatfullmektig

Før i tiden ble avtaler stort sett inngått med signatur eller personlig oppmøte. ID-tyveri og økonomisk misbruk gjorde seg da til kjenne på andre måte...

Inkassovarsel på uriktig faktura

Av: Silje Grutle // Advokat

Spørsmål fra en voksen dame: Vi har pusset opp badet. Nå sier firmaet som gjorde jobben at det ble gjort en god del utover det som var inkludert i avt...

Rettigheter ved salg og kjøp av bruktbil

Av: Tore Tysbo // Advokat / Fagsjef eiendomsrett

Ved mange overdragelser av bruktbil mellom privatpersoner oppstår konflikter.  Selger har kanskje ikke opplyst om viktig servicehistorikk, eller det v...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.