Start en chat

Skatt og avgift

Advokatfirmaet Legalis bistår privatpersoner og små og mellomstore bedrifter i spørsmål om personbeskatning, selskapsbeskatning, næringsbeskatning og avgift.

Vår avdeling for skatt og avgift bistår klienter innenfor privatmarkedet og små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet) i spørsmål om personbeskatning, selskapsbeskatning, næringsbeskatning og avgift. Skatte- og avgiftsretten reiser en rekke kompliserte spørsmål som vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for våre klienter.

Skatte- og avgiftsspørsmål kan være relevante i mange situasjoner knyttet til privatpersoner og næringsvirksomhet. Vår avdeling for skatt og avgift bistår derfor firmaets øvrige avdelinger innenfor en rekke rettsfelt for å sikre en helhetlig tilnærming til sakene. Vi bistår blant annet i spørsmål om beskatning ved kjøp og salg av eiendom, eiendomsskatt, beskatning av utleieinntekter og skatt i generasjonsskifter og arve- og gavesaker.

Videre bistår vi i skattemessige spørsmål knyttet til etablering og løpende drift av virksomhet. Dette gjelder for eksempel ved etablering av eierstruktur for formuende privatpersoner, kapitalendringer, omdannelser og restrukturering av selskaper, fusjon og fisjon, arv og generasjonsskifter. Vi bistår også i spørsmål om utbytte, rett til fradrag for tap på fordringer, underskuddsfremføring og konsernbidrag. Slike transaksjoner kan få store konsekvenser, og det er derfor viktig at de gjennomføres på en skatteoptimal måte.

Generasjonsskifter og andre transaksjoner i selskaper kan være krevende ettersom mange forhold må vurderes og disse kan få stor betydning for både virksomheten og mottaker. Den konkrete gjennomføringen beror i stor grad på de involvertes ønsker, interesser og planer. Det er derfor lurt å starte planlegging og vurdering av fremgangsmåte i god tid før transaksjonen eller overføringen skal skje. Vår avdeling for skatt og avgift kan bistå i planleggingen for en best mulig overføring av verdier fra en generasjon til en annen.

Våre advokater har lang og variert erfaring fra advokatvirksomhet og skatteetaten. I tillegg til rådgivning og tvisteløsning, kan vi bistå våre klienter med avklaring av skattemessige forhold med skattemyndighetene.

Relaterte artikler

Denne uken kommer skattemeldingen

Av: Ingeborg Westby // Advokatfullmektig

Fra og med 16. mars vil skatteetaten starte utsendelsen av skattemeldingen for 2020, og nytt av året er at du kan få oppgjøret allerede etter en til t...

Slik unngår du renter på baksmellen

Av: Ingeborg Westby // Advokatfullmektig

Har du fått restskatt, gjerne omtalt som «baksmell», så kan det være lurt å betale den nå. Hvis du betaler restskatten innen 31. mai så vil du slippe ...

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.