Vi kan med glede annonsere at advokat Marianne Rytter Huseby har tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Legalis.

Huseby startet hos Legalis i 2016 som senioradvokat og fagsjef for familie- og arverett. Hun har i årene deretter bidratt til en formidabel utvikling for Legalis, som i løpet av få år har mangedoblet antallet advokater, kunder og omsetning.

Huseby er faglig meget sterk og en dyktig prosedyreadvokat med gode resultater ved rettslig behandling. Før hun kom til Legalis hadde hun blant annet erfaring som partner i annet advokatfirma, dommerfullmektig i Oslo tingrett og fung. underdirektør i Justisdepartementet. Huseby er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med Master II fra det berømte Université Paris X Nanterre (arnestedet for studentopprøret i 1968).

Huseby arbeider på et bredt rettsområde, herunder familierett, arverett, eiendom og selskapsrett. Hun har i den senere tid gjort seg bemerket gjennom arbeid i sakskomplekset knyttet til Indigo Finans, hvor et betydelig antall eldre mennesker mener at de ble lurt til å investere sparepengene.

Ved behov for bistand i sak, kan advokat Huseby kontaktes på marianne.huseby@legalis.no eller tlf. 954 15 966.