Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Frykt for arveavgift – gi hytta som forskudd på arv til barn

Mange fryktet at ny rød-grønn regjering ville bety gjeninnføring av arveavgiften, og lurer på når dette eventuelt vil skje. Det er kun SV som har programfestet at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften, mens Senterpartiet og Arbeiderpartier ikke har dette i sine programmer. Partiene har ennå ikke kommet til en enighet om en regjeringsavtale, men siden SV også har trådt ut av regjeringssondringene, er det mindre sannsynlighet for at arveavgiften gjeninnføres.

Arveavgiften opphørte i 1. januar 2014. Før dette var arveavgiften til barn for arv eller gave som oversteg kr 470 000,- 6 % og 10 % på verdier over kr 800 000,-.

Hvor raskt kan en eventuell innføring skje? En innføring av arveavgiften kan ikke skje over natten. Grunnloven § 97 har en bestemmelse som sier at lover ikke kan gis med tilbakevirkende kraft, som betyr at om arveavgiften innføres i år, tilsier Grunnlovsbestemmelsen et vern mot tilbakevirkende lover. Dette er derimot et diskusjonstema blant fagfolk. Det er nemlig slik at det er alminnelig praksis for å godta at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt som fastsettes mot slutten av året, får tilbakevirkende kraft for det gjeldende kalenderåret. Om dette også vil skje med arveavgiften, må vi altså vente å se fasiten på.

Mange har på bakgrunn av dette begynt å tenke på å overdra verdier og fast eiendom til neste generasjon allerede nå. Så lenge det ikke er grunn til å avvente et arveoppgjør så kan det være en fordel å gi forskudd på arv eller gave til dine arvinger. Det er da viktig ha vurdert fordelene og ulempene ved å overføre verdier til neste generasjon og få det ned på papiret. Aktuelle avgifter er dokumentavgift og gevinstskatt ved salg av eiendom, samt formuesskatt. Ved overdragelse av fast eiendom som forskudd på arv betales det dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien på andelen som overdras til arvingen. Gevinstskatt inntrer i utgangspunktet dersom eier på overdragelsestidspunktet ikke har oppfylt bo/brukstiden. Formuesskatt inntrer hvis arvingen ved slutten av skatteåret har en nettoformue – det vil si formuen etter at all gjeld er trukket fra - som overstiger kr 1 500 000,-, som enslig skatteyter, og det dobbelte for ektefeller.

Det mange problemstillinger og ikke alltid lett å vite hvilken løsning som er best. Det er derfor lurt å ha rådført seg med en advokat for å avklare hva som er mest hensiktsmessig i din situasjon, og vurdere behovet for eksempel gavebrev, testament, forbehold om bruksrett til eiendommen, beregning av dokumentavgift, for å nevne noe.

Du kan kontakte advokatene i Legalis’ avdeling for arv- og familierett om du har spørsmål om dette eller trenger bistand til arveoppgjør.

  • Arverett

Skrevet av:

Melissa Z. Calti
Melissa Z. Calti / Senioradvokat / fagsjef strafferett
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på arverett og testament

Advokatfirmaet Legalis bistår med arveoppgjør, arveplanlegging, generasjonsskifter og utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS