Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Mangler ved håndverkertjenester

Mange av oss benytter håndverkere til ulike oppdrag. Det kan være bilen som må repareres, oppussing i hjemmet eller oppgradering av uteområder.

Før oppdraget starter er det viktig å få på plass en skriftlig kontrakt med håndverkeren, hvor vesentlige forhold som pris, omfang og tiden for utførelsen reguleres, samt eventuelt dagmulkt. Det finnes mange gode standardkontrakter tilgjengelig. En god avtale vil kunne være til hjelp dersom oppdraget ikke går som planlagt.

I tillegg til avtalen vil håndverkertjenesteloven regulere forholdet mellom deg og håndverkeren. Det kan ikke avtales vilkår som stiller deg dårligere enn det som følger av håndverkertjenesteloven. 

Håndverkeren skal etter loven utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal håndverkeren veilede eller samrå seg med deg. Videre har loven bestemmelser om valg av materialer, tilleggsarbeid og plikt til å utføre arbeidet i samsvar med offentlige sikkerhetskrav. 

Det foreligger mangel ved den utførte tjenesten dersom den ikke har ført til det resultatet som du i samsvar med det ovenfor nevnte har rett til å kreve eller som ellers er avtalt.

Skulle det vise seg at arbeidet ikke er fagmessig eller i samsvar med dere har avtalt, er det for det første viktig at du melder fra til håndverkeren innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom du ikke gjør det, kan du tape ditt mangelskrav. Det er derfor lurt å reklamere så snart du oppdager en feil, gjerne skriftlig slik at det kan dokumenteres i ettertid. 

Som forbruker har du flere rettigheter etter loven som du kan gjøre gjeldende. Du kan holde tilbake betaling, kreve retting, prisavslag eller erstatning. Dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet kan du kreve heving av avtalen, som innebærer at håndverkeren ikke har rett til betaling, men kan ha rett til å få tilbake leverte materialer mm.

Kommer dere ikke til enighet, kan det være lurt å få bistand av en advokat til å vurdere saken. Mange har rettshjelpsdekning gjennom bolig/innboforsikring som gjør at kostnadene til slik advokatbistand ikke trenger å bli uforholdsmessig store.

  • Kjøp og pengekrav

Skrevet av:

Silje Foldøy Grutle
Silje Foldøy Grutle / Advokat / fagsjef kjøp- og pengekrav
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på kjøp og pengekrav

Advokatfirmaet Legalis bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Vi yter i tillegg bistand i saker om private lån og betalingstvister.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo


© 2022 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS