Stor pågang om arbeidsrett

– Vi opplever nå stort behov for rettshjelp innen arbeidsrett, sier Torstein Bae, managing partner hos Legalis. – Det er både arbeidsgivere og arbeidstakere som nå står i krevende situasjoner og trenger rådgivning om plikter og rettigheter.

– Som et bidrag i denne situasjonen har vår avdeling for arbeidsrett ved fagsjef Per Arne Tandberg utarbeidet to infoskriv rettet mot bedrifter og ansatte. – Vi ønsker å gjøre dette tilgjengelig for allmenheten, og disse publiseres derfor på vår nettside.

 

INFOSKRIV 19. MARS 2020

Infoskriv om permittering mv – for arbeidstakere (PDF)

Infoskriv om permittering mv – for arbeidsgivere (PDF)


NB: Infoskrivene inneholder link til utkast / maler for nødvendige dokumenter i forbindelse med permittering.

Ved behov for ytterligere rådgivning, ta kontakt på tlf. 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no for uforpliktende samtale med advokat.