Axel Nordli

Project Brief

Axel Nordli, advokat

Telefon: +47 22 40 23 09
Mobil: +47 986 24 533
E-post: axel.nordli@legalis.no

Axel Nordli (f. 1990) har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom.

Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker i forliksrådet og domstolen.

Fagområder
– Boligkjøp
– Nabotvister
– Fast eiendom for øvrig
– Kjøp av bil, båt mv.
– Pengekrav

Bakgrunn
– Advokat, Help Forsikring
– Advokatfullmektig, Help Forsikring

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo