Carl Fredrik Grindahl

Project Brief

Carl Fredrik Grindahl, advokat

Telefon: +47 21 41 67 53
Mobil: +47 924 82 168
E-post: carl.fredrik.grindahl@legalis.no

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom og har gode resultater å vise til.

Grindahl har fokus på å løse tvister utenomrettslig så lenge klientens interesser blir ivaretatt. Oppnås ikke ønsket resultat gjennom forhandlinger er Grindahl kjent som en slagkraftig prosessfullmektig ved domstolsbehandling.

 

Fagområder
– Boligkjøp
– Nabotvister
– Fast eiendom for øvrig
– Kjøp av bil, båt mv.
– Pengekrav

Bakgrunn
– Advokat, Help Forsikring
– Advokatfullmektig, Help Forsikring
– Jurist, Advokatfirmaet Sekkelsten
– Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Kløvfjell
– Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Kontraktsrett mv, Bond University, Australia