Marit Dugstad

Project Brief

Marit Dugstad, advokatfullmektig

Telefon: +47 21 41 67 52
Mobil: +47 951 86 266
E-post: marit.dugstad@legalis.no

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelseinstituttet.

Dugstad har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, med flere praksisopphold under studiet. Hun er nå frivillig i Gatejuristen på fritiden. Gjennom sitt arbeid i tidligere stillinger og hos Legalis har Dugstad tilegnet seg god erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 

Fagområder
– Ektefelleskifte
– Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
– Arveoppgjør og testament
– Kjøpsrett og pengekrav
– Boligrett inkludert boligkjøp
– Nabotvister og fast eiendom for øvrig

Bakgrunn
– Rådgiver, Folkehelseinstituttet
– Trainee, Advokatfirmaet DLA Piper
– Trainee, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
– Chinese Business Law, Fudan University

Henrik Helset (f. 1989) er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav.

Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning
innen arbeidsrett. Han har erfaring som spesialisert advokat innen boligrett, fast eiendom og kontraktsrett. Han har også vært teamleder i Gatejuristen.

 

Fagområder
– Kjøp og salg av bruktbolig
– Bustadoppføring / nyoppført bolig
– Husleie
– Sameie
– Nabotvister
– Fast eiendom for øvrig
– Kjøpsrett
– Pengekrav

Bakgrunn
– Teamleder, Gatejuristen
– Advokat og advokatfullmektig, Help forsikring
– Trainee, Advokatfirmaet Kvale

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen