Lasse Groven Egeberg

Project Brief

Lasse Groven Egeberg, advokat MNA

Telefon: +47 21 41 67 50
Mobil: +47 951 84 251
E-post: lasse.egeberg@legalis.no

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som eiendomstransaksjoner, jordskifte, tomtefeste, servitutter, plan- og bygningsrett, entreprise/bustadoppføring, leieforhold, samt rådgivning til sameier/borettslag. Han har også bred erfaring innen arbeidsrett, arv- og familierett samt kontrakts- og pengekravsrett.

Egeberg har praktisert som advokat siden 2012 og prosederer saker både for de alminnelige domstolene, Jordskifteretten og andre domstolsliknende organer. Før advokatpraksisen arbeidet han for regelverksavdelingen ved Mattilsynet, hvor arbeidet bl.a. omfattet utarbeiding av nye forskrifter, implementering av EU-regelverk, konsekvensutredninger for nytt regelverk, samt arbeid med høringsuttalelser.

 

Spesialområder
– Fast eiendoms rettsforhold
– Entreprise / bustadoppføring
– Håndverkertjenester
– Plan- og bygningsrett
– Arbeidsrett
– Kontraktsrett
– Pengekrav

Bakgrunn
– Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co
– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co
– Juridisk rådgiver, Mattilsynet – regelverksavdelingen
– Praksisopphold, Advokatfirmaet Ræder

Utdanning
– Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
– Masteroppgave: Internasjonal avtaleinngåelse og den norske reservasjonen mot del ll ved tiltredelsen av CISG.