Silje Foldøy Grutle

Project Brief

Silje Foldøy Grutle, advokatfullmektig

Telefon: +47 21 41 67 55
Mobil: +47 918 14 086
E-post: silje.grutle@legalis.no

Silje Foldøy Grutle (f. 1982) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Hun mange års erfaring som seniorrådgiver i Forbrukerklageutvalget, og har gjennom sitt arbeid der opparbeidet seg særlig høy kompetanse innenfor saker om kjøpsrett og håndverkertjenester.

Grutle har dessuten erfaring fra Drammen tingrett, samt jobbet som konsulent ved sivilavdelingen hos politiet i Romerike.

 

Fagområder
– Kjøpsrett
– Boligrett inkludert boligkjøp
– Nabotvister
– Fast eiendom for øvrig
– Pengekrav
– Ektefelleskifte
– Arv og testament

Bakgrunn
– Seniorrådgiver og fung. direktør, Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
– Konsulent, Romerike politidistrikt
– Praktikant, Drammen tingrett

Utdanning
– Cand. jur., Universitetet i Oslo